Очаква се повишение на водните нива в почти цялата страна

Очаква се повишение на водните нива в почти цялата страна, по-съществени в Южна България и при реките от източната половина на Дунавския водосборен басейн,  съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В МОСВ е постъпила информация от НИМХ за очаквани значителни валежи и снеготопене, в резултат на които се очаква съществено повишение на нивата на реките в Рило-Родопската област – поречията на реките Арда и Места, десните притоци на река Марица.

С настъпването на пролетното снеготопене и очакваните количества валежи се създават условия за преминаване на високи вълни по реките. Активиран е 24-часов режим на работа на Оперативното звено за предотвратяване на опасности от вредното въздействие на водите към МОСВ.

Министерството разпореди на експлоатационното дружество на каскада ”Арда” да предприеме мерки за освобождаване на обем в язовирите от каскадата чрез работа на ВЕЦ-овете и при необходимост – чрез отваряне на основните изпускатели.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?