Очаква се разхлабване на ограничията в еврозоната

Европейската комисия планира да смени правилата по отношение на бюджетните дефицити на страните от еврозоната.

При оповестяването на преразглеждането в Пакта за стабилност и растеж, комисарят по икономическите въпроси Йоакин Алмуниа каза, че комисията досега е била прекалено строга.

Целта на пакта е поддържането на дефицитите в еврозоната под 3% от Брутния вътрешен продукт, но много държави, най-вече Франция и Германия, нарушават регулацията.

Алмуниа каза, че шест от 10-те нови страни - членки също изпитват затруднения. Става дума за Кипър, Чехия, Унгария, Малта, Полша и Словакия.

Новоприетите държави са решили да се присъединят към еврозоната и ще приведат дефицитите си в съответствие с изискванията към 2008 г.

Алмуния каза, че "вероятно е необходимо" да се изяснят дефинициите в ръководството на пакта.

"Експертизата от последните пет години показва, че в някои случаи поне, правилата може би са били твърде стриктни и са ограничили възможностите ни за маневри", обясни той, цитиран от Би Би Си.

Пактът е противоречив, най-малкото защото според някои от критиците му, поради фокуса върху борбата с инфлацията убягват инструментите за справяне с бавния растеж.

Сега комисията смята, че трябва да съчетае двата подхода - дисциплината с растежа - и да се фокусира повече върху дълговете, стабилността и спецификата на финансите във всяка страна.

В доклада на комисията също така се намеква за балансиране на по-големите бюджетни дефицити в тежки времена, като управлението на резерва в години на растеж.

Няколко от големите държави, по-специално Франция и Германия, през последните години нееднократно нарушиха бюджетните ограничения, опитвайки се да се справят с бавния растеж и високата безработица.

Теоретично, правилата предвиждат налагане на санкции при надвишаване на 3-процентовия таван.

Гърция сега е на път да наруши регулациите, като надвиши тавана през 2003 г. и най - вероятно ще повтори нарушението през 2004 .

По- малки страни като Холандия настояват всички 12 държави от еврозоната да спазват правилата.

Споделяне

Още от Свят