Очакват се повишения на речните нива в по-голямата част от страната

Очакват се повишения на речните нива в по-голямата част от страната

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре се очакват повишения на речните нива в по-голямата част от страната, в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им, съобщиха от МОСВ в сряда.

Водните количества в реките в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. Възможни са локални наводнения. С повишено внимание се следят водосборите на реките Марица и Арда.

В Дунавския басейн повишения от частичното снеготопене има в реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.

В Черноморски басейн повишения от частично снеготопене и валежи от дъжд и сняг се очакват в реките Камчия и Айтоска.

В Източнобеломорския басейн се очакват повишения на водните нива от частично снеготопене и прогнозирани валежи в реките Тунджа, Марица, Въча, Стара Костенска, Крива, Яденица, Стара Пещерска, Първенецка, Сазлийка, Чепеларска, Черкезица, Мечка, Каялийска, Банска, Хасковска, Величка, Арда, Узундере, Малка Арда, Давидовска, Чамдере, Върбица и Бяла.

В Западнобеломорския басейн се очаква в резултат на частично снеготопене и прогнозирани валежи, да се повишат нивата на реките във водосбора на Струма и в средната и долна част на водосбора на Места.

Системите за ранно предупреждение отчитат, че нивото на Тунджа при Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като ще продължи плавно да се понижава, но ще остане над него.

Нивото на Марица при Свиленград е под оранжевия праг за предупреждение, като плавно се понижава и се очаква днес да падне под жълтия праг за предупреждение. Нивото на Тунджа при Ямбол е под оранжевия праг и плавно ще продължи да се понижава, като през следващите дни ще се задържи над жълтия праг.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?