Одобрена е прилежащата инфраструктура на "Тракия"

Комисията по земеделски земи одобри смяна на статута на терени по трасето на магистрала 'Тракия", на които ще се разполагат прилежащата инфраструктура, съобщиха в четвъртък от земеделското министерство.

Общо 5 предложения на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев за утвърждаване на трасета на напоителни канали и водопроводи, свързани с изграждането на ЛОТ 2, 3 и 4 от магистралата, са одобрени от специализираната комисия. Тя е към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и действа съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

Общо 48 преписки за промяна на предназначението на земеделска земя са разгледани на редовното заседание на комисията, съобщават от МЗХ. Исканията са включвали земи от III до X категория, като основната част са IX и X категория. В подадените предложения са преобладавали тези за изграждане на инфраструктурни обекти за нуждите на общини и на държавата. Внесените преписки за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са одобрени със забележки.

Във връзка с повишения обществен и инвестиционен интерес, както и енергийната политика на ЕС за увеличаване на добива на електроенергия от ВЕИ, Комисията за земеделските земи е решила при молба за смяна на статута да се доказва възможността за реализация на такива обекти, като се представя съгласие на електроразпределителното дружество за присъединяване към електропреносната мрежа. Това решение е в сила до приключване на дейността на специална работна група в МЗХ, която ще определи ясни критерии за разполагането и изграждането на ВЕИ-проекти.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?