Одобрена е тарифата на частните съдебни изпълнители

Правителството одобри в четвъртък тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

За образуване на изпълнително дело ще се заплащат 20 лева, за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника - 50 лева, еднократни справки за длъжника и неговото имущество ще струват 5 лева, връчване на призовка - 20 лева, издаване на удостоверение - 5 лева.

Фиксирани са и пропорционалните такси, които се събират като процент, в зависимост от материалния интерес и имат определен минимален и максимален размер. Пропорционална такса се събира, например, за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително и на налични ценни книжа, като размерът е 1.5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лева.

За принудително отнемане и предаване на движими вещи таксата е 2% върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лева, за въвеждане във владение на недвижим имот - не по-малко от 200 лева; за извършване на публична продажба на делбен имот или продажба на заложено имущество – 2% върху продажната цена; за въвеждане във владение на семейно жилище - 50 лева.

Тарифата предвижда и събирането на допълнителна такса за действия на съдебния изпълнител в неработно време или в почивни и празнични дни в размер на 50% от таксата за съответното действие. Таксите за съответните изпълнителни действия са съобразени с цената на юридическия труд, разхода по самото изпълнително действие, разходите по поддържане на кантора, включително заплащане на служителите и средствата за личната издръжка на частния съдебен изпълнител.

При определяне на разходите, които формират тези такси, е направена съпоставка с аналогични такси, които се събират от адвокати и нотариуси.

Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника. Те са определени въз основа на сравнителен анализ между таксите, събирани от нотариусите, от държавните съдебни изпълнители, възнагражденията на адвокатите и таксите, които се предвижда да се събират от частните съдебни изпълнители.

С днешното постановление на МС се предлага и изменение на тарифа 1 към Закона за държавните такси, в частта ѝ за таксите по съдебното изпълнение. С днешния документ се уеднаквява размерът на таксите, събирани от частните и държавни съдебни изпълнители, за да се постигне равнопоставеност и недопускане на нелоялна конкуренция между тях, както и в бъдеще да се разполага с данни за преценка на ефективността им.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?