Одобрени са 14 нови защитени специалности

Снимка: БНР

Правителството в четвъртък допълни двата списъка на защитените и дефицитните специалности.

Към утвърдените 29 защитени специалности за настоящата учебна година са добавени 14 нови с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги, съобщиха от МОН.

Това са професии като техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител - специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник - транспортно строителство и др.

Списъкът на професиите с бъдещ дефицит пък е актуализиран с добавянето на 3 нови специалности - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. Така броят на професиите в него става 57.

Благодарение на актуализацията на двата списъка се създават условия за прецезиране на държавния план-прием и насочването му за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите, посочва правителството.

Предложена е и промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, в случай че тяхната специалност бъде изключена от списъците на защитените и дефицитните професии.

Споделяне

Още от България