Одобрени са 53 млн. лв. безлихвени заеми за граждани заради коронакризата

Одобрени са 53 млн. лв. безлихвени заеми за граждани заради коронакризата

Засилва се интересът към гаранционната програма на Българската банка за развитие за подпомагане на работещите в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, засегнати от пандемията от Covid-19, след въвеждането на новите условия за отпускане на безлихвените кредити, заяви съветникът по стратегическо развитие на банката София Касидова.

Към момента по тази антикризисна мярка са одобрени безлихвени заеми за 53 млн. лв., каза тя.

Безлихвените заеми за физически лица се отпускат от УниКредит Булбанк, Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка. Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата и не приемат нови искания за заеми.

Към момента са постъпили над 21 000 искания за безлихвено кредитиране, като половината от тях са одобрени. Средният размер е около 4 000 лв., близо до тавана от 4500 лв.

Две трети от получателите са лица, които са на трудов договор и в момента са прекъснали своето трудово правоотношение, а останалата една трета са самоосигуряващи се лица, обобщи София Касидова.

Максималният срок на погасяване на заемите е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Те са освободени от такси, комисиони и неустойки.

По програмата на ББР за гарантиране на оборотни кредити в помощ на бизнеса, засегнат от пандемията, към момента са предоставени 41 кредита на обща стойност от 7.5 млн. лв.

Партньори по програмата са БАКБ, Банка ДСК, Инвестбанк, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка, но се водят преговори с още 5 банки за включване в инициативата.

Споделяне

Още от Бизнес