Одобрени са и последните две одитни стратегии на оперативните програми

Главната дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия е одобрила и последните две одитни стратегии на оперативните програми в България – тези на "Административен капацитет" и "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от кабинета на вицепремиера Меглена Плугчиева в събота.

На 28 май бяха приети и одитните стратегии на оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда", "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Транспорт" и "Техническа помощ".

Одобряването на одитните стратегии за всички седем оперативни програми, съфинансирани от Структурните и от Кохезионния фонд, е необходима стъпка от цялостния процес по одобрение на оценката на съответствие на системите за управление и контрол на изразходването на евросредствата.

Оценките за соътветствие от своя страна са важни, за да може страната ни да получи пълен достъп до еврофондовете, а не както сега да разчита само на авансови плещения.

Споделяне

Още от Европа