Одобрени са най-важните оперативни програми – “Транспорт” и “Околна среда"

Одобрени са най-важните оперативни програми – “Транспорт” и “Околна среда"

Оперативните програми “Транспорт” и “Околна среда” ще бъдат подписани на 27 ноември 2007 г в Брюксел, съобщиха в сряда от министерствата на транспорта и на околната среда и водите. На 14 ноември в София Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) пък ще даде официален старт на оперативната програма “Регионално развитие”.

Преговорите по ОП“Транспорт” приключиха на 22 октомври, уточниха от транспортното ведомство. Тя е и с най-голям бюджет от оперативните програми за България и по нея до 2013 година ще могат да се усвоят над 2 млрд.евро. Сред тях са безвъзмездни средства от Кохезионния фонд за жп транспорта, магистралите и първи клас пътища, за развитието на комбинираният и водния транспорт. Според официалната информация от транспортното ведомство, сред ключовите проекти за за финансиране е модернизацията на жп линията Видин – София (европейски транспортен коридор Х), магистрала Струма (европейски транспортен коридор ІV), магистрала Марица, разширението на софийското метро и строителството на Интермодален терминал в София.

По оперативна програма “Околна среда”  за същия период могат да се усвоят потенциално 1.2 млрд. евро. Приоритетни за финансиране ще са проектите за пречистване на питейните и отпадъчните води в населени места с над 2 хиляди души население, управлението на отпадъците и възстановяване на биологичното разнообразие. 70 на сто от средствата са предвидени за водоснабдяването, около 21 на сто за отпадъците и около 6 на сто от средствата са предвидени за опазване на биологичното разнообразие.

Първите проекти, с които ще може да се кандидатства по ОП “Регионално развитие”, също са за строителството на пътища, но с регионално значение – 2 и 3 клас. Ведомството започна да набира проекти в началото на ноември. Общият бюджет е 501 млн. лв., от тях 426 млн. лв. ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства -  от кандидатите.

Плановете на ведомството са да започне да набира проекти и по друга от приоритетните зони – развитие на туристическия маркетинг и туристическите атракции.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?