Одобрени са новите структури на жп компаниите

Правителството одобри преструктурирането на двете железопътни предприятия, съобщиха в четвъртък от правителствената пресслужба.

В дружеството – превозвач БДЖ се обособяват три поделения – “Товарни превози”, “Пътнически превози” и “Тягов подвижен състав” (локомотиви). Жп превозвачът дължи около 298 млн. лв., като над 100 млн. лв. от тях към дружеството, което стопанисва инфраструктурата.

БДЖ разполага с 11 имота, които могат да бъдат продадени. Общата им стойност е някъде около 14,3 млн. лв. Дружеството разполага и с 1 311 пътнически вагони, но повечето от тях не отговарят на европейските критерии за качество. Най-тежко е положението при спалните вагони, след тях се нареждат вагоните първа класа.

В дружеството “Железопътна инфраструктура” се обособяват четири поделения – “Управление на движението на влаковете и капацитета", "Енергетика", "Сигнализация и телекомуникации" и "Ремонт и поддържане на железния път и съоръженията".

Задълженията на това железопътно дружество към доставчици и НЕК са около 126 млн. лв., като около 70 на сто от тях са наследени стари задължения на дружеството. “Железопътна инфраструктура” притежава 27 недвижими имота в страната, на стойност около 80 млн. лв., които ще се продават.

Прогнозата е, че общата сума на задълженията на двете дружества за 2006 година ще достигне около 424 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?