Одобрени са първите европроекти за администрации

Първите одобрени проекти по Оперативната програма "Административен капацитет" са на стойност 11 984 069 лв., съобщи в петък министърът на държавната администрация Николай Василев. По обявената на 16 октомври процедура са били получени 329 проектни предложения, одобрените са 64, а финансиране ще получат 47 проекта. Сдруженията за социално развитие и интеграция, "Евромодел"-София, "Българска асоциация за развитие и управление на човешките ресурси", са организациите, получили най-много точки за своите проекти.

В процедурите за директно финансиране са кандидатствали 13 проектни предложения, от които са одобрени седем на обща стойност 21 897 850 лева.

Липсващи документи, непопълнени формуляри и несъответствия са основните грешки, допускани от кандидатстващите, отбеляза Василев. Трудности има и при посочените дейности, които не отговарят на целите на програмата. Посочвани били виртуално обучение по тенис, туризъм в Рила, изготвяне на стратегии за държавни политики, контролиране на съдебната власт, както и провеждане на тийм-билдинги като основна дейност по проекта.

Поради тази причина и за да са по-наясно бенефициентите, Министерството на държавната администрация и административната политика предвижда да се уточнят насоките и указанията за кандидатстване, обмисля се и възможността за създаване на автоматизиран формуляр за кандидатстване, който да не позволява преминаване към следващо поле, ако не е попълнено предишното.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?