Одобрени са схемите на доплащания за ниви, тютюн и животни през 2013 г.

Министерският съвет одобри в сряда схемите, по които се ще разпределят националните доплащания за фермерите през 2013 г., от които 43.5 млн. лв. са осигурени от актуалицазията на тазгодишния бюджет. Това съобщиха от правителствената служба в сряда, а от Министерството на земеделието уточниха, че това е станало след получено разрешение от Европейската комисия.

Одобрените от Брюксел схеми за национални доплащания са за земеделска земя, тютюн, говеда, биволи, крави с бозаещи телета, овце-майки и кози-майки. От своя страна Министерски съвет одобри конкретния размер на подпомагането, в което ще се включат и средства от Държавен фонд "Земеделие".

За подпомагане на обработващи земеделски земи се отпускат от актуализацията на бюджета 32 млн. лв. От подпомагането с национални доплащания за хектар земеделска земя се изключват площите, заети с винени сортове лозя, тютюн и постоянно затревените площи.

За тютюна държавната хазна дава 11.5 млн. лв., а подпомагането на производителите ще нето на тютюнопроизводителите ще става според средногодишното количество изкупен качествен тютюн (1-3 клас) по сортови групи през референтен период 2007-2009 г. Размерът на помощта ще се определя на килограм изкупен тютюн.

На животновъдите ще бъдат изплатени средства по схемите за национални доплащания за животни. Те ще получат субсидиите си на два транша. Първият транш ще бъде изплатен през настоящия месец, а вторият в началото на 2014 г. Животновъдите с говеда и биволи трябва да са отглеждали поне 10 животни към 28 февруари 2009 г., а фермерите с крави с бозаещи телета - най-малко 5 крави с телета и да не са притежавали индивидуална млечна квота. За подпомагането на овцете-майки и козите-майки изискването към стопаните е да са отглеждали поне 50 животни.

По схемите в животновъдството се определят средства, които имат за цел запазване нивата на подпомагане на единица допустимо животно, изплатени за миналата година, при съобразяване с одобрените от ЕК тавани.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?