ОДС предлага за догодина 25% по-ниски патенти и 17.5% данък печалба

ОДС внесе в деловодството на парламента предложенията си за изменения на данъчните закони, съобщи заместник-председателят на ПС на ОДС Муравей Радев.

Сините предлагат патентите да бъдат намалени с около 25% и търговците сами да избират дали да бъдат облагани с патент или по общия ред по Закона за данък върху печалбата. Друга идея е данък печалба да се намали от сегашните 23.5% на 17.5% процента.

От министерство за финансите засега планират този данък догодина да бъде намален само на 22 процента. ОДС са подготвили около 40 предложения за промени в закона за облагане доходите на физическите лица.

Те предвиждат осъществяване на първата стъпка за въвеждане на семейното подоходно облагане, като за целта бъде увеличен необлагаемият минимум за семействата с едно дете с 20 лева, за тези с две деца с 45 лева, а с три деца със 75 лева.

ОДС предлага да се намали от три на два месеца срокът за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху добавената стойност, а прагът за регистрация от 50 хиляди лева да стане 20 хиляди лева.

Народната представителка Росица Тоткова каза, че с предлаганите от ОДС изменения в Кодекса за социално осигуряване се цели възстановяване на принципа на равнопоставеност на осигурените лица, който е бил нарушен при приемането на закона.

Предвижда се работодателите да бъдат освободени от заплащане на първите три дни отпуск при болест, които ще бъдат поети от НОИ.

Муеравей Радев изрази притеснение, че мнозинството планира да гледа данъчните закони едва след 40 дни, което означава да се претупа работата с оправданието, че липсва време.

Още от Бизнес