Официална биографична справка на ген. Иван Чобанов

С Указ №76 от 18 февруари 2002 г. на президента Георги Първанов за директор на Национална служба "Сигурност" в МВР е назначен полковник Иван Димитров Чобанов и удостоен със звание "генерал-майор". Указът е издаден на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за МВР.

Иван Чобанов е роден на 6 февруари 1951 г. в гр. Ямбол. Завършил е социология през 1975 г. в СУ "Кл. Охридски". След отбиване на редовната си военна служба работи като социолог в Комитета за култура.

Постъпва в Министерството на вътрешните работи през 1979 г. След едногодишен курс на обучение за оперативни работници във ВСШ - МВР започва офицерската си кариера като разузнавач. От 1981 до 1991 г. се занимава с научно-изследователска и преподавателска дейност по проблемите на националната сигурност. Защитава докторат в същата област и получава научна степен - доктор по философия. През 1991 г. завършва курс по проблемите на борбата с тероризма в Полицейска школа в Балтимор - САЩ.

Последователно заема длъжностите: научен сътрудник, главен асистент, началник на катедра "Социална психология на контраразузнавателната дейност" в Института по психология на МВР.

През периода 1991 г.-1992 г. е съветник към Консултативния съвет за национална сигурност при президента на Република България и началник направление в кабинета на министъра на вътрешните работи. През 1992 г.-1994 г. е секретар на МВР и ръководител на Щаба за борба с терора в МВР.През 1995-1997 г. е главен съветник в Комисията по национална сигурност на Народното събрание.

Бил е член на Централната комисия по политическа и гражданска реабилитация на лица, репресирани след 9 септември 1944 г. Съпредседател на Българо-турската комисия за сътрудничество между министерствата на вътрешните работи на България и Турция. Член на Комисията по хазарта.

Указът на президента завари Иван Чобанов на длъжност оперативен помощник на главния секретар на МВР ген.-майор Бойко Борисов, секретар на щаба на МВР по предотвратяване и разкриване на терористична дейност на територията на страната ни и член на междуведомствената комисия по контрабандата.

Чобанов е семеен, има син и дъщеря.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?