Огласяването на конфликт на интереси нарушава закона за личните данни

Два закона родиха сблъсък на основни граждански права, записани в конституцията, и поставиха в деликатното положение две комисии – за защита на личните данни и за конфликта на интереси. Причината за това се оказа недоглеждане на законодателите, които не успяха да съвместят двете основни права - на закрила на персоналните данни и на информираност на гражданите.

Според приетия в края на миналата година Закон за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси, всички, които заемат публични държавни и общински длъжности, включително изборни, трябва да декларират дали със заемането на дадената длъжност не попадат в конфликт на частен интерес.

Предвижда се декларациите да стават обществено достъпни – те подлежат на публикуване, което трябва да се направи от специално създадената комисия - орган към парламентарната комисия за държавна администрация.

В закона е записано точно кои категории лица подават задължително декларации, което трябва да се извърши до края на януари. Става дума за около 600 висши държавни служители.

В Интернет вече са публикувани декларациите на редица задължени по закона лица. Така например в сайта на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) бяха качени попълнените формуляри на всички задължени лица от ведомството.

В сряда обаче Комисията за защита на личните данни съобщи, че публикуването трябва да се извършва само след изричното писмено съгласие на декларатора, защото във формулярите се съдържат защитени лични данни.

Решението на комисията е било взето, след като при нея са постъпили искания за становище по конкретния казус.

Действително сме в деликатна ситуация, защото в декларациите наистина има ред защитени лични данни, поясни за Mediapool председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова. Такива, ако щете, са трите имена на декларатора, обявяването на дялове във фирми или акционерно участие, размерите на теглени кредити, кой е отпуснал кредитите – банка, друга институция или физическо лице. Под защита е дори подписът на този, който е попълнил декларацията, обясни тя.

Според председателя на комисията, ако се приложи стриктно законът за личните данни, всичко изброено трябва да бъде заличено преди публикуването, което обезсмисля напълно целта на Закона за конфликта на интереси - да има пълна прозрачност кой кой е на държавните постове.

Разбираме, че се нарушава друго право на обществото – правото му на информираност. То обаче може да бъде удовлетворено чрез Закона за достъп до обществена информация – когато бъде поискана по надлежен ред, всяка попълнена декларация ще бъде достъпна, каза още Шопова.

Остава неясно как ще се реши спорът, защото според Закона за конфликт на интереси комисията, която ще работи по него, трябва да публикува до средата на годината попълнените декларации, независимо дали това се харесва на тези, които са ги попълнили, или не.

Споделяне

Още по темата

Още от България