Ограничават се научните опити с животни в ЕС

Ограничават се научните опити с животни в ЕС

Ново законодателство, прието от Европейския парламент в сряда, ограничава използването на животни за научни експерименти, съобщиха от пресофиса на институцията

Държавите членки ще имат две години, за да приведат в своето законодателство новите правила, чиято цел е да намали броя на животните, използвани за научни опити, без същевременно да слага пречки пред развитието на науката.

Паралелно се насърчават алтернативни методи за тестове и се цели намаляване на нивата на болка, причинена на животните.

Определят също така по-строги изисквания за използването на примати в научни експерименти като се въвежда класификация на опитите на основа причинената болка на животните ("с необратим край", "леки", "средни" или "тежки"). Разписан е и брой инспекции, необходими за гарантиране спазването на процедурите.

При наличие на алтернативен метод за изпитване, той ще се използва вместо опитите с живи животни.

Разрешение за опити върху животни ще се дава, само ако се използват методи за умъртвяването им, причиняващи "минимална болка, страдание или дистрес" и същевременно дават задоволително ниво на научните резултати.

Използването на животни за научни цели ще се разрешава за фундаментални изследвания и изследвания в областта на диагностициране и лечение на заболявания върху хората, животните или растенията, разработване и изпитване на лекарства, защита на околната среда и опазване на видовете, както и за целите на висшето образование и съдебномедицинските разследвания.

Задължителни ще са редовни инспекции на поне от 33% от лабораториите, осъществяващи подобни експерименти, като част от проверките ще се правят без предварително предупреждение.

Комисията от своя страна ще отговаря за контрола над националните органи, извършващи инспекциите.

Споделяне

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?