Огромен излишък в бюджета за тримесечието - 1.8 млрд. лв. в края на март

Огромен излишък в бюджета за тримесечието - 1.8 млрд. лв. в края на март

Излишъкът в бюджета се очаква да достигне 1.8 млрд. лв. към края на март, сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

За сравнение, към март 2018 г. хазната е била на плюс едва около 600 млн. лв., а през първото тримесечие на 2017 г. - около 1.1 млрд. лв.

Към края на март 2019 г. приходите се очаква да бъдат в размер на 10.9 млрд. лв., което е 24.7 % от годишния разчет. Спрямо март 2018 г. постъпленията нарастват с 1.6 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при парите от ЕС.

От МФ отбелязват, че "поради спецификата на данъчния календар през месец март постъпва голяма част от приходите от корпоративни данъци, което се отразява в по-високи от средномесечните данъчни постъпления за годината". Има и извънреден приход по линия на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" заради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 1 юли 2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първото тримесечие на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г., посочва МФ.

Разходите в бюджета към края на март са 9 млрд. лв., което е 20.4% от годишния разчет. Към март 2018 г. те са били 8.6 млрд. лв. Увеличението се дължи на ръста на заплатите в бюджетната сфера, на увеличението на пенсиите през юли 2018 г. и по-високата вноска в бюджета на ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес