Охладнява бизнес оптимизмът за 2018 г.

Мениджърите притеснени от поскъпване на енергия и суровини, данъчна тежест и дефицит на работници

Охладнява бизнес оптимизмът за 2018 г.

През 2018 г. българския бизнес очаква стабилност и слаб ръст, но като цяло оптимизмът е по-умерен от миналата година, тъй като е помрачен от неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на енергийните и суровинните цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

Това са изводите от годишното проучване сред членовете на Българската стопанска камара (БСК) за бизнес климата през изтеклата година и очакванията за новата икономическа среда, инвестициите, работните места, представено от зам.-председателят на организацията Камен Колев пред журналисти в понеделник.

И за следващата година плановете на мениджърите са съсредоточени върху ръста на производството, разработването на нови продукти и разширяването на пазарите, което предполага наемане на работна ръка и увеличение на заплатите, както и обучение на персонала.

Докато през 2016 г. класацията на инвестиционните приоритети беше "човешки ресурси – нови мощности – нови продукти", през 2017 г. относително най-голям ръст бележат инвестициите в нови продукти, следвани от човешките ресурси, сочи анкетата.

Отново незаинтересованост от иновациите

Традиционно, и тазгодишното проучване показва относително най-нисък интерес за инвестиране в иновации, марки и патенти.

Спрямо очакванията на бизнеса за отиващата си година, за догодина има спад в ентусиазма. Ако от анкетираните през 2016 г. средният процент на проактивните мениджъри е бил 58, то през тази година той е 42, сочи проучването.

Доста по-малко от миналата година са мениджърите, които декларират намерение за увеличение на инвестициите в нови мощности, марки и патенти, както и в обучение на персонала. Това е за сметка на отговорилите "без промяна", чийто дял нараства.

Спрямо предходната година се запазва делът на възнамеряващите да увеличат кредитната си задлъжнялост (10%).

Спад в плановете за европроекти

Намаляват плановете за разработване на проекти с европейско финансиране – за 2018 г. те са 20%, докато за 2017 г. са били 37%. Според БСК обаче тази негативна тенденция може би се дължи на това, че част от фирмите вече изпълняват европроекти. Както през 2016 г., така и през тази година всеки трети анкетиран все още не е решил дали да се ангажира с участие в европроекти.

От БСК смятат, че следващата година ще е ключова при усвояването на евфондовете и затова съветват фирмите да са активни, защото основните средства ще бъдат усвоени тогава. Досега почти 50 на сто от средства от новия програмен период са договорени, а възстановените и разплатени са 14 на сто, посочи Колев.

Бизнесът е "поизтерзнял" в позитивните си очаквания и реалността през 2017 г. се е оказала по-лоша, става ясно от оценката на членовете на БСК за отиващата си година

Според 58.2% от участниците в проучването, корупцията е нараснала (при 46% през 2016 г.), а според 50.6% се увеличава престъпността (при 42% през 2016 г.).

Спрямо предходната година положителна тенденция е, че ръст в нивата на регулаторната тежест и на сивата икономика отчитат средно около 42% от анкетираните, при средно 50% през 2016 г.

Слабо се подобрява достъпът до кредитиране през 2017 г. (27,8%) спрямо 2016 г. (26%), но по-голямата част от анкетираните (48%) посочват, че не е настъпила промяна по този показател.

  

Една пета от фирмите отчитат влошен достъп до правосъдие

Продължава да е твърде нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие – 11,4% през 2017 г. при 9% през 2016 г. Повече от половината анкетирани отбелязват, че не е настъпила промяна спрямо предходната година по този показател, а 21.5% са на мнение, че дори е налице влошаване.

В тазгодишното проучване е разгледана и темата за обществените поръчки като 67% от анкетираните са обявили, че през отиващата си година не са участвали в подобни процедури. Останалите 33% посочват, че са ставали свидетели на некоректни и/или незаконни практики при провеждане на конкурсите От тях 88.5 процента смятат, че офертите на участниците са били оценявани необективно. От тенденциозно поставени условия в конкурсната документация в полза на конкретен изпълнител се оплакват 80.8% от включилите се в публични търгове. Необосновани обжалвания, забавящи изпълнението на поръчката, са били проблем за 65.4 на сто от анкетираните. Другите оплаквания са забавено разплащане от страна на възложителя (50%) или от страна на изпълнителя към подизпълнителя (46.2%).

  

Също 46.2 процента посочват като проблем подмяната на подизпълнителите, с които е била спечелена поръчката. Засега няма законово противодействие срещу тази практика, посочиха от БСК, която вече е предложила да има нормативно разписана забрана на подобна подмяна или да не може да се изпълнява поръчка от подизпълнители, ако не се обявени.

Относно една от актуалните в последно време теми – влизането на България в чакалнята за Еврозоната и приемането на еврото, 43 на сто от анкетираните подкрепят това, но 41% от бизнеса засега не виждат някакви особени ползи от премахването на националната валута.

За българското председателство на Съвета на ЕС 28 процента от анкетираните са посочили, че то ще доведе до реални ползи за работата им извън имиджовия ефект.

При оценката си за работата на институциите омбудсманът среща най-голямото одобрение на анкетираните, следван от президентската институция и данъчната администрация, за която 49 на сто са с положителна настройка, вероятно заради усилията за електронизацията на връзката на данъчните субекти с НАП.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?