Около 100 000 подкупа взимат чиновници на месец

Корупцията остава проблем №1 за бизнеса. Това сочат данните от анкетираните фирми при последното изследване на " Коалиция 2000" г.", което беше представено от директора на агенция "Витоша Рисърч" Александър Стоянов.

Реално средният брой на участвалите в корупционни действия граждани през юли е нараснал с повече от 12 хиляди и докато през май т.г. е бил около 87 770, то два месеца по-късно индексът достига 99 840. По думите на Стоянов това означава, че средномесечно са се осъществявали най-малко 99 840 реални корупционни сделки.

Най-податливи на корупция са преподавателите в университетите, служителите в митниците, съдебната система и полицията, смятат гражданите. Александър Стоянов обясни засиления натиск от страна на преподавателите с кандидат-студентските кампании и изпитните сесии и предположи, че това е временно увеличение.

Индексът на равнището на корупция, свързана с бизнеса, се повишава, сочи проучването. От 1,1 той е стигнал стойност 1,3. Данните са от изследвания върху бизнес сектора и населението от юни и юли тази година. Корупцията е фактор, който формира икономическата среда, е изводът от данните в изследването.

Реално с около 200 случая е нараснал средномесечният брой на осъществените корупционни сделки в бизнес-сектора спрямо декември м. г. Ако тогава той е бил около 3800, а през март 2003 г. - 4050, то три месеца по-късно броят на тези сделки е приблизително 4260.

Основна част от неофициалните плащания на бизнеса са предназначени предимно за получаването на някакъв вид разрешителни. 53 на сто от фирмите, които участват в конкурси за обществени поръчки, са платили подкуп.

Професионалната група, която оказва "корупционен натиск" върху бизнесмените, са митническите служители. През юни 2003 г. в по-разпространена практика се превръща даването на подкуп за получаване на услуги, свързани с плащането на митнически задължения и получаването на обществени поръчки, обясни Стоянов. Най-разпространеният размер на подкуп при митниците е между 250 и 500 лева, сочи изследването.

Според данните на "Витоша Рисърч" е нараснал броят на представителите на бизнеса, които са предприели действия при случаите на корупция. В сравнение с март 2003 г. двойно се е увеличил делът на тези, които са се обърнали към по-висшестоящ служител, а три пъти - на подалите жалба в съда.

За представителите на бизнеса основната сфера, в която правителството трябва да съсредоточи усилията си за ограничаване на корупцията, са висшите етажи на властта, сочат данните от изследването.

Съществено са се редуциралите случаите на искани подкупи от адвокатите. Последни позиции в класацията на оказващите натиск заемат представителите на съдебната власт.

Проблемите, които населението в България определя като най-сериозни през последните години, остават едни и същи. За 63, 3 на сто от анкетираните безработицата е най-важния проблем на обществото, ниските доходи са посочени на първо място от 42, 7 % от интервюираните, а бедността - от 41,7 на сто.

Непосредствено след тях корупцията е идентифицирана като значим негативен обществен феномен от 36.8 на сто от анкетираните. По думите на Александър Стоянов само за два месеца значението ѝ сред населението нараства с четири пункта, отбелязвайки най-висок скок и достигайки най-високи стойности след октомври 2002 г.

Още от България