Около 160 000 декара земя са заявени неправомерно за подпомагане

Земеделското министерство е предотвратило източването на 8 млн. лв.

Около 160 000 декара земя са заявени неправомерно за подпомагане

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи, че 95 кандидати за подпомагане са заявили неправомерно 160 000 декара по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в кампанията по директните плащания за 2019 г.

Общо тези кандидати са очертали 250 000 декара, но за 160 000 от тях те не са имали т.нар. правни основания.

Дори в случаите, когато са имали правни основания, кандидатите са очертавали земи, различни от посочените им в правните им основания в друга община и дори област.

Това е установила проверка на експерти от МЗХГ и ДФЗ, след засечени нарушения при очертаване на площи в ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол).

Земеделските земи, които са посочени от стопаните за подпомагане, са основно на територията на областите Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град.

Заявените площи по СЕПП и зелените директни плащания (ЗДП) на тези бенефициенти е за около 8 млн. лева субсидия. За неправомерно очертаните площи няма да бъде изплатено финансово подпомагане, се казва в съобщението на МЗХГ.

34 от 95-те кандидати с нарушения подават заявление за подпомагане за първи път.

Над 90% или почти 145 000 декара от 160 000 декара, които са заявени без правно основание, са посочени като постоянно затревени площи. Само 23-ма от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни, се казва в съобщението на МЗХГ.

Извършените проверки показват, че в голяма степен правното основание на тези бенефициенти е за земеделски имоти, които по начин на трайно ползване се водят земеделски.

Реално обаче те са силно захрастени или гористи местности, както и земи с реално неземеделски характер – дерета, кариери, табани и др.

По този начин са направили опит да заобикалят нормативните разпоредби, заявявайки други земеделски земи.

Това, както и заявяването без никакво или недостатъчно като размер правно основание, също представлява нарушение на чл. 41, ал. 3 на Закона за подпомагане на земеделските производители.

В съответствие с европейските регламенти за директните плащания на площ земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва бъдат с правно основание за ползване, регистрирано по съответния ред.

МЗХГ извършва допълнителни проверки по отношение на очертаваните площи и дали са подпомагани от служители на областни и общински дирекции по земеделие.

Доклад с извършените проверки ще бъде даден и на прокуратурата, се казва в съобщението на МЗХГ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?