Около 200 млн. евро от Фонда на фондовете отива за регионите

Новото е разширяване на обхвата и кръстосано финансиране на общинските проекти

Около 200 млн. евро от Фонда на фондовете отива за регионите

Близо една трета от 600-те млн. евро във Фонда на фондовете ще бъдат за проекти на регионите. Това съобщи по време на конференцията "Форум Градът" Валери Белчев, директор на държавното дружество "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България", както е официалното име на структурата.

Във фонда са централизирани финансовите инструменти на отделните оперативни програми и е под шапката на Министерството на финансите.

Новото през настоящия програмен период е разширяването на териториалния обхват с включването на 39 града, а не само 7-те големи, както беше досега, и възможността за кръстосано финансиране.

Това означава, че ако проектът не може да бъде финансиран изцяло от фонда, той може да се раздели на две части. Така едната ще бъде финансирана чрез грант по оперативна програма, а другата, която генерира приходи - от фонда, обясни Валери Белчев.

От оперативна програма "Региони в растеж" към Фонда на фондовете ще бъдат прехвърлени 370 млн. лв. до края на годината, което е 12% от бюджета на програмата. Те ще бъдат разпределени в три подфонда за градско развитие – на София, на Северна и на Южна България. По този начин ще се реализират проекти на 39 общини за енергийна ефективност, градски транспорт, спортна инфраструктура и туризъм, каза зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова. Общините ще могат да кандидатстват за средствата от втората половина на 2017 г., уточни тя.

До тогава трябва да бъдат избрани финансови посредници, които обикновено са банки, стана ясно от изложението на Валери Белчев.

В края на третата година от настоящия програмен период 2014-2016 за общините, за управляващите и за бизнеса няма драматична промяна в работата с европейските фондове, смята изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова. Важното сега е устойчивостта на проектите във времето и качественото им изпълнение с цел постигане на максимален ефект, посочи тя.

Поуките ни са горчиви, има много финансови корекции за липса на устойчивост и качество, каза Чавдарова. Тя препоръча на общините в договорите за изпълнение на проектите да посочат допълнителни клаузи с фирмите, които да гарантират качествено изпълнение. Същевременно това не отменя изискванията за инвеститорския контрол от страна на местната власт, напомни Чавдарова.

Тя отбеляза нуждата от средства за ремонт на общинската пътна инфраструктура, която "вече трета година е извън финансиране". Това означава че се разчита изцяло на бюджета, който е твърде недостатъчен, посочи Чавдарова.

Според Гинка Чавдарова, всички финансови инструменти, включително и целенасочените, трябва да подпомагат единното развитие на територията на големите и на съседните общини.
"Да се фокусираме върху полезен дългосрочен резултат и от националното, и от европейското финансиране, за да опитаме да запълним дупките, включително и пътните, като целта е да постигнем с по-малко финансиране повече реални резултати", каза в заключение Чавдарова.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?