Около 3 млн. фалшиви евро са заловени в България

Около 3 милиона фалшиви евро са заловени в България от влизането в сила на еврото като единна европейска валута. Това съобщи днес зам.директорът на НСБОП полк. Венелин Великов при връчването на дарение от Франция - софтуерни продукти за разпознаване и анализ на фалшифицирани евро-банкноти.

По думите на посланик Лу Кюн-Делфорж ефективността на компютърната програма, която ще се използва за нуждите на НИКК и НСБОП, се дължи на постоянната актуализация на базата данни от двете държави за разпознати фалшифицирани банкноти.

Компютърната програма за анализ на фалшификацията на еврото "РАПАС" е разработена от Службата за борба с фалшификацията на пари към Съдебната полиция на Франция, каза Жак Изман от френската служба.

Системата "РАПАС" е предназначена за ползване от полицейските служби. Това е техническа програма, която съдържа елементи, даващи възможност за идентификация на вида фалшификат. Според Изман съществуват два критерия на разпознаване на фалшификата - серийният номер на банкнотата и постоянните дефекти при отпечатването ѝ.

За да се определи дали един дефект е често повтарящ се, е необходимо да се анализират не по-малко от 100 банкноти, каза Изман. В програмата фалшификатите са класифицирани по номинална стойност. За всеки от номиналите са описани типовете фалшификации по код, предоставен от Европейската централна банка.

Програмата не съдържа данни за фалшификаторите.

Франция е първата страна, която е заловила фалшиви евро-банкноти и има най-строго законодателство по отношение на фалшификацията на парични знаци, каза посланик Делфорж.

Споделяне

Още от Бизнес