Около 600 ромски ученици ще получат стипендии, за да продължат училище

Около 600 ромски ученици ще получат стипендии, за да продължат училище

Около 600 ученици от ромски произход ще бъдат подкрепени със стипендии, за да бъдат мотивирани да завършат средно образование и да продължат обучението си в университет.

Едно от условията е да са завършили основното си образование в дневна форма на обучение.

Финансирането на стипендиите е по проект “Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ и се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

За тази и следващата учебна година по проекта са предвидени общо 561 400 евро, като 60% от общата стойност е от Ромския образователен фонд, а 40 на сто - от Министерството на образованието.

По 30 евро месечно ще получават ромските ученици тази година. Догодина сумата ще зависи от успеха им.

Работата на менторите ще се осъществява както в училищата, в които учат децата, така и чрез интернет. След всеки учебен срок учениците и менторите ще дават обратна връзка за резултатите и успеха и ще оценяват силните и слабите страни на съвместната работа. “Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да се намали броят на отпадащите от училище, да спомогне за успешното им завършване на средно образование и да ги мотивира да продължат във висшите училища“, каза Огнян Исаев от Ромския образователен фонд.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?