Около една трета от мерките на кабинета срещу бюрокрацията са изпълнени

Около една трета от мерките на кабинета срещу бюрокрацията са изпълнени

Около една трета от мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, набелязани от правителството, вече е факт. В процес на изпълнение са 37 на сто от тях, а за други 35% ще трябва повече време, за да бъдат осъществени. Това показва доклад за напредъка по намаляването на бюрокрацията, разгледан на заседанието на правителството във вторник. В него се посочва, че министерствата и агенциите трябва да ускорят изпълнението на поетите през август ангажименти.

Борбата с административната тежест е една от рекламираните от кабинета политики. Преди около три месеца правителството набеляза 605 регулаторни режими и услужи, които могат да бъдат оптимизирани, и даде срок на министерства и агенции да ги подобрят до края на годината. Ведомствата започнаха да променят наредби, тарифи и закони в изпълнение на препоръките. Голяма част от тях обаче трябва да бъдат одобрени от парламента.

Правителството даде на администрациите срок до 15 януари 2018 г. да представят на Дончев обобщен доклад за изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на бюрокрацията.
Същевременно кабинетът одобри промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, който цели намаляване на административната тежест. Целта е да се премахне изискването за предоставяне на пет удостоверителни документа на хартиен носител и информацията да се събира по служебен път.

Споделяне

Още по темата

Още от България