Окончателно: Депутатите създадоха фонд за енергийна сигурност

Производителите ще внасят 5% от месечните си приходи за компенсиране на дефицита в НЕК

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова в пленарната зала по време на обсъждането на закона, сн. БГНЕС

Депутатите окончателно решиха да бъде създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Според приетите на второ четене промени в Закона за енергетиката се предвижда фондът да се попълва със средства от производителите, които всеки месец трябва да отчисляват 5% от приходите си. Търговците, които внасят електроенергия в страната, също ще трябва да правят вноски във фонда.

Не видя бял свят обаче идеята, прокраднала се между двете четения на промените, такси да се събират и от държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) или от електроразпределителните дружества. От думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов стана ясно, че според промените, които влязоха на второ четене, нито ЕСО, нито ЕРП-тата ще бъдат натоварени, защото изрично е записано, че тази такса се отнася за производители и вносители на електрическа енергия.

Целта на новия фонд е да покрива дефицитите в Националната електрическа компания (НЕК) по изкупуването на енергия от слънце, вятър, вода, биомаса, когенерации и по дългосрочните договори с двете американски централи в комплекса "Марица Изток". Компенсирането на недостига на обществения доставчик ще се извършва ежемесечно.

"Създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е мярка, чиято цел е финансово стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в Националната електрическа компания. Постигането на тази цел ще създаде условия за либерализация на българския електроенергиен пазар", се казва в мотивите на законопроекта, внесен от депутатите от ГЕРБ Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков.

Фондът се ръководи от управителен съвет в 7-членен състав като министърът на енергетиката ще назначава председател на управителния съвет на фонда и ще утвърждава правила за представителство в управителния съвет. В съвета ще има по двама представители на Министерството на енергетиката и Министерството на финансите, един представител на Министерството на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия.

Производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) вече се обявиха срещу промените и ги определиха като "най-незаконните и най-тежките от прилаганите до момента ретроактивни санкции за производителите от възобновяеми източници".

Според тях новата такса от 5%, макар и да е предвидена за всички производители на ток, ще е ефективна само за ВЕИ, тъй като те имат фиксирана цена и реално тя ще е за сметка на капитала им, докато останалите централи могат да си я калкулират в тарифите. ВЕИ производителите твърдят, че предлаганият механизъм за компенсиране на дефицита в НЕК противоречи на насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. и на евродиректива.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата
Още от Реформирай това!