Окончателно е одобрена Държавната петролна компания

Окончателно е одобрена Държавната петролна компания

Парламентът одобри на второ четене поправките в Закона за държавния резерв и военновременните запаси, с които се създава оспорваната от редица експерти "Държавна петролна компания" (ДПК), но правителството смята, че тя ще доведе до по-ниски и по-прозрачни цени на горивата, които ще продава на планираната верига от държавни бензиностанции.

Сега в тримесечен срок от влизане в сила на промените Министерският съвет трябва да приеме правилник, с който да се определят структурата, устройството и дейността на предприятието, както и правомощията и задълженията на органите за управление. В това време трябва да стане ясно и кои сегашните активи на Държавния резерв ще бъдат предоставени на ДПК.

След това трябва да се предприеме сформирането и избора на ръководство на ДПК, а след вписването ѝ в Търговския регистър започва да тече още три месеца срок, в който компанията трябва да подаде заявление в Агенция "Митници" за издаване на лицензи за управление на данъчни складове. До получаването им Държавният резерв ще продължи да управлява двете свои петролни бази и държавните нефтени запаси, а когато лицензите бъдат връчени Резервът ще предаде на ДПК базите с наличностите в тях. Следва нов тримесечен срок, в който петролната компания ще трябва да поиска тези складове да бъдат регистрирани.

Служителите на Държавния резерв, заети с петролните запаси, ще минат на работа към ДПК.

Не е ясно в какви срокове ДПК, която няма да разпределя печалба и няма да може да бъде приватизирана или обявявана във фалит, ще регистрира отделните си търговски дружества – за управлението на данъчните складове и за търговията с горива.

При представянето на идеята, министрите на финансите и на икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов обясниха, че първите държавни бензиностанции ще са готови идната пролет. Общо до 100 бензиностанции на неизвестни все още терени в големите градове и основни пътища смята да прави правителството, но досега разчети за размера на инвестицията и рентабилността ѝ не са представени. Такива са обещани на по-късен етап.

От одобрените в четвъртък срокове в законовите поправки става ясно, че най-късно до девет месеца би трябвало да е структуриран бизнесът с данъчните складове за горива. ДПК не само ще управлява държавните нефтени запаси, но ще може да ги оставя за съхранение в частни търговци и организации, определяни с конкурс или от Министерския съвет. Тази възможност съществува и сега за Държавния резерв, който плаща на частни данъчни складове да съхраняват запасите му.   

Предвижда се още Министерският съвет да приеме решение за определяне вида и количеството на целевите запаси, както и срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година. Това решение ще се съгласува между Държавния резерв, ДПК и министъра на енергетиката.

Според текстовете предприятието ще се финансира не само с приходите от дейността си, но и с трансфери от държавния бюджет, както и с други постъпления, определени с нормативен акт. То ще може осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния му предмет на дейност, е записано в текстовете, но не се уточнява какви ще бъдат те. Вероятно това ще се конкретизира в акта на кабинета на сформирането и дейността му.

Законовите поправки предвиждат още държателите на данъчни складове да са длъжни да държат поне 15 процента от капацитета си за несвързани с тях фирми и ако имат свободни наличности, няма да имат право да отказват да приемат горива на конкуренти за съхранение. При отказ поискалите капацитет ще имат право да се жалват в териториалната митническа дирекция и тя ще извършва проверка дали наистина в данъчния склад не е имало място.

Ако се установи, че складодържател не е допуснал фирма, а е имал свободен капацитет, глобата за първо нарушение е от 500 до 2000 лв., а при повторно провинение – от 1000 до 5 хил. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес