Оли Рен предупреди България за спешна съдебна реформа

В словото си, озаглавено "Пътят на България към ЕС - справедлива и ефективна съдебна система", Рен призова политическите сили да продължат общите усилия за успешното изпълнение на този приоритет до края на 2005 година. Колкото и чувствителен от политическа гледна точка да е този въпрос, той трябва да бъде разрешен колкото е възможно по-скоро, заяви той.

По-конкретно еврокомисарят посочи приемането на нов Наказателно-процесуален кодекс и структурни промени в досъдебната фаза.

Реформата е крайно необходима, за да се гарантира, че България разполага със законови инструменти и ресурси за пълното прилагане на принципите на правовата държава и за успешна борба с организираната престъпност и корупцията, подчерта Рен.

Корупцията и организираната престъпност често вървят ръка за ръка, борбата срещу тях трябва да се води с еднаква решимост от всички, заяви еврокомисарят.

Той предупреди, че Европейската комисия няма да се поколебае да приложи предпазната клауза и да отложи присъединяването на България с една година, ако това се наложи. Сега е моментът за национално съгласие, изразено в действия и убедителни резултати, се обърна Оли Рен към българските депутати.

Панайотов: Няма необходимост да се придава някаква "извънредност"

Вицепремиерът Пламен Панайотов, отговарящ за евроинтеграцията, обаче заяви пред репортери, че "няма необходимост да се придава някаква извънредност", за да се спази графикът за съдебната реформа. До юни ще внесем в парламента новия НПК, каза Панайотов. Идеята е той да бъде приет от следващото Народно събрание.

Според мнението на Оли Рен, изказано по-късно пред журналисти, новоизбраните депутати със сигурност ще заработят веднага и графикът за приключване на съдебната реформа ще бъде спазен. Той подчерта отново, че евроинституциите гледат много сериозно на приемането на нов НПК и извършването на реформата в досъдебното производство.

Външният министър Соломон Паси каза, че ако България продължи със същите темпове, няма опасност за забавяне на членството.

Административна реформа и човешки права

Оли Рен изтъкна като проблемни области спазването на човешките права и по-специално въпроса за хората в неравнопоставено положение. Другите приоритетни задачи са реформата на публичната администрация и укрепването на административния капацитет в отделните области.

Еврокомисарят препоръча да продължи работата по интегрирането на ромите в обществото и приветства инициативи като "Ромска декада", стига заплануваните на тях мерки се осъществят.

Посочвайки, че България е наваксала забавянето на в икономическата сфера, той каза, че оставащите законови разпоредби и административни практики, които имат дискриминиращ характер спрямо гражданите на ЕС, ще бъдат незабавно премахнати.

Не става дума за нещо извънредно, а да се въведе равнопоставеност за граждани и фирми от ЕС с тези от България, обясни Рен.

Важно е България да продължи да работи усърдно за по-строгото прилагане на правилата в областта на конкуренцията и за държавните помощи, каза още Рен.

Пред журналисти той изрази увереност, че страната ни е способна да извърши съдебната реформа и няма да се наложи задействане на предпазната клауза.

Рен препоръча на политиците да побързат и с риск да си спечели неприятели, допусна, че българските депутати ще си съкратят отпуските, за да се вместят в графика. Аз самият си съкратих отпуската преди 12 години като депутат във финландския парламент, когато страната ни изживяваше тежка икономическа рецесия, каза Рен.

Докладът на ЕК през ноември ще оцени напредъка

През ноември 2005 г. ще бъде подготвен всеобхватният доклад за мониторинга на България, който ще оцени дали страната ще е способна да завърши реформата в съдебната система, включително решаването на въпроса за досъдебното производство.

Присъединяването на България и Румъния към ЕС ще отбележи края на петото разширяване, каза Рен. Той отбеляза ролята на България като модел и стимул за развитие на демокрацията и стабилността на западните Балкани. Според еврокомисаря най-реалистично е до края на неговия мандат през 2009 г. ЕС да се състои от 27 члена - 25-те сегашни плюс Румъния и България.

България и Румъния са в един присъединителен процес. До подписването на присъединителните договори те вървят заедно, но след това всяка от тях ще е обект на отделни преценки и отделни доклади по мониторинга в края на 2005 г., обясни Оли Рен. По същия начин и задействането на предпазните клаузи ще е индивидуално за всяка от двете страни, добави той.

С подписването на договора за присъединяване на България към ЕС през април т.г. страната ни ще получи статут на наблюдател и ще бъде представена в повечето дейности на европейските институции. 18 български представители ще участват в работата на Европейския парламент и ще се грижат за интересите на българските граждани, каза в словото си Оли Рен.

Той подчерта, че Европейският съюз, Европейската комисия и страните-членки са решени да работят активно за справедливо и задоволително решаване на проблема с българските и палестинските медици, задържани в Либия. Имате цялото ни състрадание и солидарност, каза той. Действително работим съвместно с българското правителство, за да постигнем задоволително решение на този въпрос, добави еврокомисарят.

Настояването на ЕС е да няма дублиране между следствието и дознателите. В стратегията за реформа в наказателното правораздаване правителството предлага следствието да се раздели на две, като една част от следователите преминат към прокуратурата, а другите - към МВР, където ще ръководят работата на дознателите. Предвижда се въвеждане на срокове за разследванията, както и санкции за просрочването им. Ще се въведат и мерки за свеждане до минимум на връщаните за доразследване дела. Всички тези мерки, според правосъдния министър Антон Станков, ще доведат до ефективност и бързина на разследването.

Демократи за силна България (ДСБ) обаче предлагат радикални структурни реформи, като прокуратурата и следствието преминат от съдебната към изпълнителната власт, за да могат да бъдат контролирани от парламента.

Споделяне

Още от България