Омбудсманът атакува пред КС пожизнено намалените пенсии при по-ранно пенсиониране

Омбудсманът атакува пред КС пожизнено намалените пенсии при по-ранно пенсиониране

Омбудсманът Диана Ковачева сезира Конституционния съд (КС) с искане за противоконституционност на текст от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който отрежда пожизнено намалени пенсии на хората, които са се възползвали от правото да се пенсионират година по-рано от необходимата възраст при наличие на изискуемия осигурителен стаж. В момента законът предвижда, че тези хора, ще получават пенсия в намален размер пожизнено, а не до навършване на редовната пенсионна възраст. Става въпрос за чл. 68а, ал. 1. Според омбудсмана този текст противоречи на няколко разпоредби от Конституцията.

Повод за реакцията на омбудсмана са множество сигнали и жалби на граждани до институцията, в които търсят съдействие срещу наречения от тях "дискриминационен" и "несправедлив" текст в КСО, който ги "наказва" до живот да получават с 4.8% по-малка пенсия, при положение че имат необходимия осигурителен стаж, но са се пенсионирали с една година по-рано.

Според омбудсмана законовият текст противоречи на принципа на правовата държава и поставя гражданите, избрали да се възползват от възможността, в по-неблагоприятно положение от други граждани.

Ковачева посочва, че засегнатите хора са внесли всичко, което държавата изисква от тях като осигуровки за пенсия, а в замяна ще получат пожизнено намалена пенсия, ако се възползват от възможността, която им се предоставя.

"Намаляването на размера на личната пенсия от ранното пенсиониране би било достатъчно справедливо с недостига на осигурителен стаж на осигуреното лице с продължителност до една календарна година, но нейното изплащане пожизнено в намален размер противоречи на принципа за справедливост и за равенство на гражданите пред закона", се посочва в мотивите.

Омбудсманът подчертава, че това законодателно решение е дискриминационно, категорично несправедливо и ограничаващо социалните права на гражданите, както и че не е съобразено с правната сигурност и предвидимост.

Споделяне

Още от България