Омбудсманът настоя за закриване на детските интернати

Константин Пенчев

Националният омбудсман Константин Пенчев поиска окончателното затваряне на т. нар. детски интернати. Той е отправил своята препоръка към министрите на образованието и науката, вътрешните работи и правосъдието, както и на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето

В доклада на омбудсмана за социално-педагогическите интернати и възпитателните училища се казва, че е нецелесъобразно държавата да влага пари в тях. Константин Пенчев напомня основополагащите принципи в международните актове, свързани с правата на децата - всяка форма на лишаване от свобода на деца трябва да бъде прилагана като "крайна мярка и за възможно най-кратък период от време”.

От проверката на интернатите институцията на омбудсмана е установила множество грешни подходи към децата. Той напомня, че децата не трябва да се наказват за прояви, свързани с т. нар. статусни нарушения - бягства, скитничество и просия, за които възрастните не носят наказателна отговорност. Омбусмантът смята, че реакцията спрямо тези нарушения трябва да бъде грижа за възпитанието и образованието на детето, а не то да бъде въвеждано в интернати като санкция за поведението му.

"Усилията на органите на властта трябва да са насочени изцяло към бързото закриване на тези институции и създаване на защитна социална система, включваща създаване на мрежа от услуги по отношение на деца в конфликт със закона", смята омбудсманът.

Той смята, че стратегическите цели, залегнали в Плана за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето са адекватни. В същото време омбудсманът отчита, че будят тревога дейностите, чрез които тези цели ще бъдат постигани.

Цитираните документи не предвиждат срокове за осъществяване на реформата и затова омбудсманът настоява да получи подробна информация за реализираните дейности.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?