Омбудсманът: Няма прозрачност при харченето на публични ресурси и контрол над службите

Все още не е налице достатъчна публичност и прозрачност при харченето на обществени ресурси и липсва граждански и парламентарен контрол върху МВР и службите за сигурност. Това са част от изводите в годишния доклад на омбудсмана за 2008 година. Докладът бе представен в понеделник.

"Буди тревога все още недостатъчната прозрачност и отчетност на органите на властта през 2008 година. Все още местните администрации не са въвели в необходимата степен публични регистри, които да предоставят на гражданите реален достъп до информация за статута и управлението на публичните общински ресурси“, се посочва в доклада.

"Недостатъчен и неефикасен е гражданският и парламентарен контрол върху МВР и службите за сигурност", се посочва още в документа. Според Гиньо Ганев е необходимо да бъде осигурена публичност и прозрачност на бюджетите на МВР и на службите на сигурност.

Липсва реално гражданско участие при вземане на управленски решения с широк обществен резонанс, правата на пациента често се нарушават от неефикасно и недостатъчно чувствително към проблемите на хората здравеопазване, правата на потребителите на обществени услуги често не се зачитат от дружествата - доставчици, са други изводи в доклада на омбудсмана за 2008 година.

Общият брой жалби и сигнали до омбудсмана през миналата година е 2405. В тях гражданите най-често поставят проблемите, свързани с устройството на територията и проблеми на собствеността - 23 на сто от общия брой.19 на сто от жалбите са по проблеми в обществените услуги, в това число топлоснабдяване - 238 случая, електроснабдяване - 80 случая, ВиК - 58, телефонни услуги - 33, сметосъбиране и сметоизвозване - 12 случая.

11 на сто от жалбите са по въпроси в социалните дейности, включително трудови права и заетост - 105 случая, социално осигуряване и обезщетения - 76 , социално подпомагане - 40, права на децата и младежите - 22, права на хора с увреждания - 22 случая.

Споделяне

Още от България