Омбудсманът: Парламентът да осигури прозрачност за КТБ

Константин Пенчев критикува наложеното от властите пълно затъмнение

Константин Пенчев. Сн. БГНЕС

Националният обществен защитник Константин Пенчев препоръча в четвъртък на Народното събрание да потърси от БНБ точна информация за действията на квесторите в "Корпоративна търговска банка" (КТБ) и да я предостави на обществото.

 

Омбудсманът пише на председателя на парламента Михаил Миков, че е получил много жалби на граждани, получаващи пенсии и други доходи по сметки в КТБ и "Креди Агрикол".

 

"Те не разполагат със средства за лечение и посрещане на всекидневните си потребности. Съгласно конституцията България е република с парламентарно управление, смятам, че парламентът би могъл да предприеме конкретни спешни действия”, пише Константин Пенчев.

 

В писмото си той подчертава, че не оспорва необходимостта от специален надзор, но най-същественият проблем е пълната липса на прозрачност за условията на този надзор и плана за действие, както и за вече предприетите мерки от страна на квесторите.

 

Според Константин Пенчев в обществото остава впечатление, че за пореден път компетентните институции бездействат или не действат адекватно, като предоставят противоречива, необмислена и неясна информация на гражданите.

 

"Тъй като Народното събрание е органът, който избира ръководството на БНБ и приема отчета за дейността на централната банка, се обръщам към Вас да предприемете съответни действия, чрез които да получите точна информация за дейността на квесторите и за това, което се извършва по време на надзора, като предоставите по подходящ начин информацията и на българските граждани”, препоръчва омбудсманът на Михаил Миков.

 

Заради жалбите за блокирани пенсии в КТБ, Константин Пенчев е изпратил и писмо до управителя на Националния осигурителен институт (НОИ). Според него възникналата ситуация би могла да доведе до неизпълнение на конституционното задължение на държавата да гарантира живота, достойнството и правата на личността.

 

"Това води и до ограничаване на особената закрила на държавата и обществото, гарантирана от Конституцията, по отношение на старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, и на лицата с физически и психически увреждания”, смята омбудсманът.

 

Пенчев признава, че на интернет страницата на НОИ е предоставена информация за възможностите пенсиите да се получават и чрез пощенски клон, както и да се смени банката, от която да се получава пенсията.

 

Той обаче напомня, че тази информация може да се окаже безполезна за хората, защото много от социално слабите и пенсионерите нямат достъп до интернет. В тази връзка Пенчев пита НОИ какви действия за предприети, за да не се допуска тези уязвими клиенти на КТБ да остават без пари.

Споделяне

Още по темата

Още от България