Омбудсманът: Парламентът да осигури прозрачност за КТБ

Константин Пенчев критикува наложеното от властите пълно затъмнение

Константин Пенчев. Сн. БГНЕС

Националният обществен защитник Константин Пенчев препоръча в четвъртък на Народното събрание да потърси от БНБ точна информация за действията на квесторите в "Корпоративна търговска банка" (КТБ) и да я предостави на обществото.

 

Омбудсманът пише на председателя на парламента Михаил Миков, че е получил много жалби на граждани, получаващи пенсии и други доходи по сметки в КТБ и "Креди Агрикол".

 

"Те не разполагат със средства за лечение и посрещане на всекидневните си потребности. Съгласно конституцията България е република с парламентарно управление, смятам, че парламентът би могъл да предприеме конкретни спешни действия”, пише Константин Пенчев.

 

В писмото си той подчертава, че не оспорва необходимостта от специален надзор, но най-същественият проблем е пълната липса на прозрачност за условията на този надзор и плана за действие, както и за вече предприетите мерки от страна на квесторите.

 

Според Константин Пенчев в обществото остава впечатление, че за пореден път компетентните институции бездействат или не действат адекватно, като предоставят противоречива, необмислена и неясна информация на гражданите.

 

"Тъй като Народното събрание е органът, който избира ръководството на БНБ и приема отчета за дейността на централната банка, се обръщам към Вас да предприемете съответни действия, чрез които да получите точна информация за дейността на квесторите и за това, което се извършва по време на надзора, като предоставите по подходящ начин информацията и на българските граждани”, препоръчва омбудсманът на Михаил Миков.

 

Заради жалбите за блокирани пенсии в КТБ, Константин Пенчев е изпратил и писмо до управителя на Националния осигурителен институт (НОИ). Според него възникналата ситуация би могла да доведе до неизпълнение на конституционното задължение на държавата да гарантира живота, достойнството и правата на личността.

 

"Това води и до ограничаване на особената закрила на държавата и обществото, гарантирана от Конституцията, по отношение на старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, и на лицата с физически и психически увреждания”, смята омбудсманът.

 

Пенчев признава, че на интернет страницата на НОИ е предоставена информация за възможностите пенсиите да се получават и чрез пощенски клон, както и да се смени банката, от която да се получава пенсията.

 

Той обаче напомня, че тази информация може да се окаже безполезна за хората, защото много от социално слабите и пенсионерите нямат достъп до интернет. В тази връзка Пенчев пита НОИ какви действия за предприети, за да не се допуска тези уязвими клиенти на КТБ да остават без пари.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?