Омбудсманът подхваща изравнителните сметки за парно

Омбудсманът подхваща изравнителните сметки за парно

Омбудсманът на републиката Гиньо Ганев започва по собствена инициатива проверка на изравнителните сметки за потреблението на топлинна енергия от потребителите за отоплителен сезон 2006-2007 г., съобщиха от институцията на обществения защитник в петък.  

Това е било решено след срещата в петък при омбудсмана на представители на Министерството на икономиката и енергетиката и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Повод за срещата е общественото напрежение, което се създаде след започналото получаване на изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон. Голяма част от абонатите, особено тези, които са били с изключени радиатори или са пестели, като не са ги включвали, са получили много високи изравнитилени сметки, които в някои случаи са бил в пъти по-високи от миналогодишните.

Само през миналата седмица в приемната на омбудсмана са регистрирани 15 жалби по въпросите на топлоподаването и 13 от тях са за изравнителните сметки.

Според обясненията от Министерството на икономиката и енергетиката и от ДКЕВР по-високите изравнителни сметки са се получили от новата методика за дяловото разпределение на подадената на абонатните станции топлоенергия между всички живеещи в блока или входа. При повече изключени радиатори енергията, която се подава, за да се затоплят помещенията на хората с работещи радиатори е по-голяма и тя трябва да се разпредели между всички апартаменти. Заради това министерството въведе по-голям дял на енергията за разпределение със своя наредба от април 2007 г.  

Според Гиньо Ганев причина за инспекцията, която институцията му ще направи, е и незадоволителната информираност на обществеността за начина, по който тези сметки са формирани на базата на тази наредба.

Основната цел на проверката ще бъде анализирането на причините за състоянието на изравнителните сметки и тяхното съобразяване с действащата нормативна уредба, т. е. дали сметките са изчислени правилно и дали базата данни, които те съдържат, е реална. Инспекцията ще направи и преценка дали действащите нормативни правила са достатъчно обосновани.

В проверката ще бъдат включени и представители на обществени организации - Федерацията на потребителите, Българската национална асоциация на потребителите, синдикатите и др. Ще бъдат привлечени и специалисти от Министерството на икономиката и енергетиката, ДКЕВР, Столичната община ържавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столичната община, научни дейци и медии.

Намерението е проверката да се извърши за две седмици, след което публично ще бъдат оповестени нейните резултати и заключения.

Споделяне

Още от България