Омбудсманът поиска безплатно свързване с GSM-оператор за хора с болно зрение

Националният омбудсман е препоръчал на мобилните оператори да не начисляват на хората със зрителни проблеми такси за свързване с центровете им за обслужване на клиенти, съобщиха от институцията в четвъртък. Писма с подобна искане е изпратено след сигнали от граждани с подобни увреждания до "Мтел" и "Глобул", които таксуват свързването с оператор.

Константин Пенчев посочва, че възможните канали за получаване на информация за телефонни услуги, сметки, включително и интернет-пакети, са три - сайтът на съответните предприятия, офисите им и свързване с оператор чрез мобилните устройства.

При анализа на всяка една от възможностите се установява, че единственият сигурен и подходящ източник за хората с намалено и напълно загубено зрение остава свързването с оператор чрез мобилните устройства. Единствено чрез разговорите с оператор гражданите с увреждания могат да получат търсените от тях данни лично, без да им се налага да ползват асистентска подкрепа, без да трябва да полагат неимоверни усилия и да водят неравностойна битка със съществуващите архитектурни бариери, с недостъпния градски транспорт и съоръжения, за да достигнат до офисите на мобилните оператори, посочва омбудсмана.

Само чрез гарантираната възможност безплатно да се свързват с оператор се задоволят потребностите на всички граждани със зрителни увреждания от достъпна информация, включително и на тези, които не разполагат с достъп до интернет, нямат знания и умения за ползването му, нямат и финансова възможност да закупят необходимите технологии, за да работят с него, се казва в писмата. Така абонатите със зрителни увреждания ще имат възможност да направят важна крачка по пътя си на успешна интеграция и да упражняват правата си по начина, предвиден в Закона за интеграция на хората с увреждания и в ратифицираната от България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, отбелязва общественият защитник.

Омбудсманът напомня за нормата в Закона за интеграция на хората с увреждания, в която законодателят изрично е предвидил, че интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез достъпна информация.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?