Онлайн конкурси за работа в държавната администрация от 2018 г.

Проектът се финансира с над 1.4 млн. лв. от еврофондовете

Онлайн конкурси за работа в държавната администрация от 2018 г.

Правителството ще разработи онлайн платформа – jobs.government.bg за работа в държавната администрация. Проектът се финансира с над 1.4 млн. лв. от програма "Добро управление", а изпълнител е Министерския съвет. Договорът е подписан на 23 декември, става ясно от портала за еврофондовете.

Идеята е подборът на кадри да става онлайн и така да се елиминира субективния фактор при назначенията, става ясно от описанието на проекта.

Плановете са онлайн платформата за работа в държавната администрация да тръгне през 2018 г.

В момента по назначаването на държавна служба у нас става чрез конкурс. В повечето случаи обаче той се компрометира от невъзможността чрез наличните инструменти и процедури да се оценяват качествено кандидатите на входа. Ефектът е, че не винаги се избира най-качествения кандидат за съответната длъжност.

Цел да се преустановят практиките с назначения по втория начин през лятото на 2016 г. с промени в Закона за държавния служител бяха въведени два етапа на подбор на кадрите. Първият е централизиран и оценява компетенциите на кандидатите за заемане на държавна служба.

Проектът цели да това да става чрез онлайн платформа, като по този начин ще се избегне субективния фактор при оценяването.

В рамките на проекта е заложено още и да бъдат популяризирани възможностите за работа в държавната администрация.

Изграждането на модерен специализиран сайт за работа ще допринесе, от една страна за по-доброто позициониране на държавната администрация като работодател, а от друга за по-добра организация и координация при търсенето на кадри, мотивират се от Мининстерския съвет.

Потребители на сайта ще бъдат както потенциалните кандидати за държавна служба, така и администрациите.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?