Онлайн наръчник за пациенти разяснява какво получаваме срещу здравните си вноски

Онлайн наръчник за пациенти разяснява какво получаваме срещу здравните си вноски

Как да получите лекарствата си по линия на здравната каса; какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в болниците при джипитата и специалистите, в лабораториите. Отговори на тези въпроси можете да получите в синтезиран и разбираем вид в новата секция “Път на пациента“  в първата у нас онлайн платформа за информираност за най-разпространените социално значими заболявания - Портал на пациента (https://www.portalnapacienta.bg/) .

Новата секция се казва Път на пациента“ и включва ясна и точна информация по трите важни направления:

"Как да получа лекарствата си от НЗОК“ 

"Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в болничната помощ“ 

"Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в извънболничната помощ“ 

Информацията е изготвена със съдействието на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и е написана на достъпен, ясен и точен език с подходящ дизайн и инфографики. Така всеки ще може да намери бързо отговор на въпросите, които касаят личното му здраве или на близките му хора. Има възможност за удобно сваляне на информацията и разпечатване на хартия.

Портал на пациента беше създаден в края на 2018 година в отговор на липсата от адекватна, достъпно написана и проверена здравна информация на едно място в българската онлайн среда. Основната мисия на платформата е освен да информира и да позволи на пациентите да вземат обективно решение за избора на лечението си.   

Споделяне

Още от България