Онлайн проучване: 37% от гласувалите за ГЕРБ през 2009 г. са готови да повторят вота си

Готовност за повторение на вота си от парламентарните избори през 2009 година изразяват 37.2% от онези, които са гласували за ГЕРБ; 55.7% от гласувалите за Коалиция за България, 50.8% от гласувалите за "Атака" и 52.2% от гласувалите за Синята коалиция. Не са решили за кого да гласуват 28.9% от избирателите на ГЕРБ на предишните избори и 20.3% от подкрепилите Коалиция за България.

Това показва изследване на онлайн-платформата "Време за избор" сред нейните 7300 индивидуални посетители със средна възраст 35 години в периода 12-30 април. Платформата е дело на неправителствената организация Европейски институт, София, на Центъра за електронна демокрация, (c2d) към Цюрихския университет, Швейцария, и Виртуалната лаборатория за публични политики към Новия български университет.

Профилът на избирателите, посочили отношението си към 30-те твърдения на платформата "Време за избор”, се доближава до характеристиките на активната и високообразована част от българските избиратели. Това са хора с политическа позиция и ясно изразен интерес към развитието на политическия процес в България.

Мнозинството от отговорилите (84.8%) са настроени критично към състоянието на демокрацията в България. От тях 43.3 % не са особено удовлетворени от нея, а 41.5% се определят като напълно неудовлетворени от развитието на демокрацията в България.

Повече от една четвърт (26.4%) от попълнилите въпросника все още не са решили за кого биха гласували на предстоящите избори. Съществена част от попълнилите въпросника (18.8%) са посочили, че предпочитат да не споделят партийните си предпочитания, а едва 6.0% са отбелязали, че няма да гласуват.

Водещо значение при определянето на предпочитаната политическа партия или коалиция има близостта на политическите идеи – 44.1% от попълнилите въпросника са отбелязали този отговор. Най-рядко посочваната причина е очакването партията да окаже лична подкрепа или да помогне на семейството на анкетираните – едва 2.4% от българските избиратели са посочили това като мотивация за партийния си избор.

За сравнение в Румъния през декември 2012 година резултатите от проведеното изследване показват отново на първо място близостта до политическите идеи (23.9%), но на второ място като причина е посочено неодобрението към опонентите на съответната политическа партия (16.2%), а очакване за лична и семейна полза от партията са изразили 12.2%.

Независимо от съществените различия в политическия контекст в Гърция, проведеното през май 2012 година изследване там показва, че в най-голяма степен избирателите се идентифицират с политическата програма на партията - (33.9%), на второ място с убедеността за ефективното решаване на проблемите - (31.3%), а най-рядко определящи за избора им са личните им отношения с партията – 1.2%.

Споделяне

Още от Избори 2013

Къде му е мястото на Бойко Борисов?