Онлайн съдебни процеси предлага правителството

Онлайн съдебни процеси предлага правителството

Граждански, административни и наказателни дела да могат да се гледат онлайн и видеоконферентни връзки да могат да се използват за разпит на свидетели , изслушване на страна по процеса и вещи лица, предлага Министерството на правосъдието. То е предложило на правителственото заседание в сряда поправки на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който, заедно с предложените с неговите заключителните разпоредби да промени и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Целта на корекциите е да се създаде нормативна уредба за използването на видеоконференцията в гражданския и административния процес, както и разширяването на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес, обяснява се в съобщението.

В момента съдебните производства по граждански дела и административни дела обичайно се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично физически.

При одобрение на предложенията от депутатите, ще стане възможно онлайн провеждането на действия по разследвания и процеси, при които участниците в тях се намират на различни места на територията на страната или извън нея.

Това ще направи по-гъвкави досъдебното производство и съда при провеждането на наказателния процес, посочват от МС

Аргументът на правителството за промените е необходимостта от ускоряване на гражданското, административното и наказателното производство и намаляване на разходите по осъществяването им.

С новите текстове ще може да се осъществяват дистанционно устен превод и събиране на доказателства в гражданските съдопроизводства. Видеоконференция ще може да се ползва и при разглеждане на предложенията или молбите на осъдени за предсрочно освобождаване, посочват от правителствената пресслужба.

Според кабинета този онлайн връзките могат да се превърнат в ефективно средство за събиране на доказателства, ще допринесат за модернизиране на съдебната система и подобряване на нейната достъпност. Новите технологии и процесуалната икономия ще доближат съдебния процес у нас към правилата, използвани в другите държави-членки на Европейския съюз, смятат още от кабинета.

Онлайн връзка бе използвана при разпита на бившия финансов министър Симеон Дянков в рамките на делото срещу него, бившия енергиен министър Трайчо Трайков и бизнесмена Иво Прокопиев за нанесени щети на бюджета при борсовата продажба на миноритарния дял на държавата в електроразпределителното и електроснабдителното дружество ЕВН, което приключи преди дни на първа инстанция с оправдателни присъди.

Обвиняемият за фалита на КТБ неин мажоритарен акционер Цветан Василев, който се укрива от години в Белград, неведнъж е заявявал, че е готов да бъде разпитан във видеоконферентна връзка, но не желае да се връща в България, защото не вярва на правораздавателната система.

Друг укриващ се знаменит обвиняем е доскорошният хазартен бос Васил Божков. Срещу бизнесмена, който е в Дубай, има повдигнати 18 обвинения.

Министерството на правосъдието предлага още да има единна Информационна система на съдебното изпълнение, в която всеки ще може да следи движението на изпълнителните дела.

В момента съдебните изпълнители ползват различни информационни системи със специфични функционалности, разработени от различни доставчици, чрез които се поддържат нормативно определените регистри - заведени дела, входящи и изходящи регистри на постъпващите и изходящите книжа. Няма единна класификация на документите в тях, както и унификация на работните процеси. Еднотипни документи се регистрират с различни наименования и се описват с различно съдържание от отделни съдебни изпълнители, което създава неяснота и обърквания у потребителите, обясняват от правителството.

Централизираният електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела ще подобри в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение и ще се отговори на нарастващия интерес към достъпа до електронни услуги.

Споделяне

Още от България