Опозицията иска доказателства, че новия закон за далекосъобщенията е съгласуван с Брюксел

Парламентът прие на първо четене днес законопроекта за далекосъобщенията, с който се уреждат обществените отношения в далекосъобщителния сектор при условията на пълна либерализация на пазара след падането на държавния монопол на БТК в края на 2002 г.

От ОДС и от Коалиция за България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта на първо четене. Според Иван Иванов от ОДС наистина се налага приемането на нов закон заради падането на държавния монопол на БТК и необходимостта от хармонизирането на българското законодателство в областта на далекосъобщенията с европейското.

Неизпълнението на хармонизирането на законодателството от вносителите е достатъчно основание ОДС да не подкрепи този закон, каза Иванов. Той поиска да получи таблица, която да дава пълна картина за съответствието на проекта с европейското законодателство.

От опозицията заявиха, че е отлагано дълго обсъждането на законопроекта и настояха да се гледа заедно със законопроекта за радио и телевизия.

Министърът на транспорта Пламен Петров обясни, че срокът за създаване на законопроекта е бил до края на годината, но се гласува сега, защото се очаква предварителното създаване на закона да доведе до по-пълноценно провеждане на преговорите за купувач на БТК.

Петров посочи, че е имало таблица за съответствие с европейското законодателство и тя е била предоставена още при представянето на законопроекта миналата есен, както и при обсъждането в Министерския съвет.

Не смятам, че един закон трябда да се задържа до разглеждането на друг, особено ако се касае за един-два текста, по които има съвместни задължения, каза министърът на транспорта и съобщенията.

В законопроекта се регламентират обхватът и оновните изисквания за предоставяне на универсалната далекосъобщителна услуга, която според определението в проекта е услуга с определено качество, предоставя се на всяко лице независимо от географското му местоположение и е на достъпна цена.

Обществените оператори, които имат задължения да предоставят универсална услуга, ще се компенсират за доказани нетни загуби. Комисията за регулиране на съобщенията ще определя и публикува правила за определяне на размера на нетните загуби на тези оператори.

Средствата за компенсиране на нетните загуби да се набират във фонд за гарантиране предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, се предлага в проекта. Фондът ще бъде юридическо лице със седалище в София и ще се управлява от петчленен управителен съвет.

Средствата във фонда ще се набират от всички обществени оператори, които предлагат достъп до обществената телефонна мрежа и до гласовите телефонни услуги и имат дял над 5% от общия оборот на тези пазари за предходната година.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: