Определени са ставките за извънредната помощ за мляко за фермерите

Определени са ставките за извънредната помощ за мляко за фермерите

Нови ставки за изплащане на извънредната помощ за мляко на собствениците на различни видове животни и удължено изплащане на сумите до 1 септември 2017 г., одобри агроминистърът Румен Порожанов със Заповед, определяща начина за разпределяне на над 11.3 млн. лв. С нея е фиксиран размерът на парите за фермерите по трите схеми за извънредно подпомагане.

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства собствениците на крави и биволици ще получат по 23.17 лв. заживотно. Ставката за овце-майки и кози-майки ще е 3.27 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство ставките са освен според вида на животните, и по големината на фермите. За крави и биволици в стопанства до 200 животни ще се плаща по 23.17 лв. за животно, за фермите до 400 животни сумата ще е по 46. 34 лв. за първите двеста. На същия принцип - за първите двеста добичета, ще се плаща и за стопанства до 700 животни – по 69.51 лв. на бройка, до 1000 животни – по 92.68 лв. за добиче, а при още по-големи ферми ставката става 115.85 лв. за животно за първите 200 животни.

За овце-майки и кози-майки в стопанства до 500 животни ще се плаща по 3.27 лв. за добиче, а при всеки 500 животни в повече ставката се увеличава. Ферми до 1000 дребни преживни животни ще вземат по 6.45 лв. за всяко от първите 500 животни, стопанства до 1500 животни – по 9.81 лв., до 2000 овце или кози - по 13.08 лв., а за ферми с над този брой животни – по 16,35 лв. на бройка за първите 500 животни.

Ставките за прилагане на екстензивни методи за производство са същите като при втората схема, но плащанията спират до фермите с до 700 крави и биволици и до стопанствата с до 200 хил. овче и кози.

Важно е да се знае, че общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23.17 лв. и всички овце и кози в него по 3.27 лв., отбулазват от Министерството на земеделието, храните и горите.

Помощите ще се плащат въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните - Приложения № 1, 2 и 3. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане, уточняват от агроведомството.

Споделяне

Още от Бизнес