Оптимизмът в строителството подобри общия бизнес климат през април

Бизнес климатът у нас се повишава втори пореден месец, става ясно от редовната месечна анкета на Националния статистически институт (НСИ). Ръстът през април е 3.2 пункта спрямо март. Причината са по-благоприятните мнения на мениджърите от всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Оптимизмът е най-ясно изразен в строителния бранш – съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 8.7 пункта през април. Предприемачите дават по-благоприятните оценки и имат по-добри очаквания за бизнес състоянието на предприятията.

Анкетата отчита подобрение и по отношение на строителната активност (свиването на дейността се забавя), като очакванията за следващите три месеца остават оптимистични, макар и леко по-резервирани в сравнение с март.

Осигуреността на производството с поръчки е малко по-добра, отколкото през миналия месец. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6 месеца при 5.1 за януари. Същевременно и очакванията на мениджърите относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене остават основни пречки за развитието на бизнеса в отрасъла. Строителните предприемачи не очакват покачване на продажните цени през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.8 пункта в сравнение с март, което се дължи на известно изместване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията от "задоволително" към "добро".

Настоящата производствена активност продължава да се оценява като намалена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен, в сравнение с предходната анкета.

Средното натоварване на мощностите през април е с 2.0 пункта под равнището от януари и достига 69.9%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но този излишък е намалял през последните три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.6 и 44.4% от промишлените предприятия. По отношение на продажните цени мениджърите не очакват увеличение през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" през април нараства с 2.3 пункта в сравнение с предния месец поради подобрените оценки за сегашното бизнес състояние на предприятията. По отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията на търговците са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 1.5 пункта в сравнение с март поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от влошаване към подобряване или запазване на същото.

Споделяне

Още от Бизнес