Организации се обявиха против промените в Закона за адвокатурата

Националният съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Българската стопанска камара и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия излязоха с обща позиция против подготвяните промени в Закона за адвокатурата.

Организациите се опасяват, че предлаганите промени ще разширят правомощията на адвокатите, което според тях ще доведе до нарушаване на права в областта на свободните професии и оскъпяване на редица процедури, които ще бъдат в прерогативите само и единствено на адвокатите.

Промените ще забранят чисто административни дейности, счетоводни, ТРЗ, консултантски, юрисконсултски и дори куриерски да се извършват от други лица. "Очевидно е, че в
закона не става дума за това адвокати да извършват тези дейности, а само адвокати да ги извършват", посочи Георги Илиев, член на УС на юрисконсултите, обединяваща над 5000 юрисконсулти в страната.

Илиев определи също като нецелесъобразно и дори опасно предлаганото изменение в закона, даващо право на адвокатите на свободен достъп до извършване на справки по дела,
без представяне на документ за упълномощаване от страна на клиента, включително и достъп до Националната база данни, поддържана от МРРБ.

Ако се приемат промените, адвокатите ще имат права да изготвят и подават книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри. Адвокатите ще могат да извършват дейност, която сега е в правомощията на нотариусите.

Ако се приемат текстовете за разширяване на дейността на адвокатите, ще бъде затруднен контролът, коментираха нотариусите. Светлин Микушински от Нотариалната камара отбеляза: "Смятаме, че тука превес са взели някои колеги, по- непремерени, с изявени амбиции за концентриране на повече дейност, отколкото позволяват Законът и Конституцията в полза на адвокатурата".

Предложените промени в Закона за адвокатурата ще попречат на дейността на някои бизнес-организации. Председателят на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия Мадлена Леви Приму добави: "Сега се прави опит да се монополизира това поле на дейност и резултатът сигурно ще бъде още по-голямо "позлатяване" на нашето законодателство".

Нотариусите и юрисконсултите настояха предложените промени в закона за адвокатурата да бъдат обсъдени със съсловните организации и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?