Организацията на изборите се връща в МРРБ

Към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преминават функциите, свързани с организирането и провеждането на избори, реши правителството в сряда. Промяната е свързана със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), което отговаряше за изборите от 2004 г. досега. Преди това те бяха ангажимент на МРРБ. Това е и най-логичното, тъй като там е служба ГРАО. От бившото вече МДААР в регионалното министерство преминават 5 щатни бройки, отговарящи за изборите.

Правителството реши още управляващият орган (УО) на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) да премине като структура, функция и щат (34 души) във финансовото министерство след закриването МДААР. По този начин се запазват изградените вътрешни системи, необходими за управлението на програмата и обучените експерти.

Към Министерския съвет преминават 67 щатни бройки, които отговарят за изграждането и развитието на административните структури, за управлението на човешките ресурси в държавната администрация, за развитието на електронното правителство, за контрола в държавната администрация, административното регулиране, политиката за административно обслужване, регионалната координация, управлението на почивните бази, за контрола и анализа на средствата по бюджетните сметки на областните управители.

Директорът на правителствената болница "Лозенец" и областните управители стават второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет, а Институтът по публична администрация – към Министерството на образованието, младежта и науката.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?