STRATFOR за България през 2008 г:

Организираната престъпност играе голяма роля в правителството и бизнес операциите

Всеобхватна корупция и контрол върху цялата верига за доставки

Организираната престъпност играе голяма роля в правителството и бизнес операциите

В България организираната престъпност е инвазивна и играе голяма роля в правителството и бизнес операциите. Това е записано в доклад за България на американската частна разузнавателна фирма STRATFOR, изтекъл през Wikileaks и публикуван в Bivol.bg.

Част от бизнеса на STRATFOR, наричана още "Сенчестото ЦРУ", е да изготвя проучвания за големи корпоративни клиенти. За да реагира бързо на търсенето, компанията поддържа и периодически обновява типови документи с комплексни критерии за оценка на страните, обект на инвеститорски интерес - така наречените Supplier Relationship Management доклади (SRM).

Такова проучване е изготвено за България през 2008 г. SRM-докладите на STRATFOR се състоят от 7 части: Престъпност, Терор и Въстания, Политическа и регулационна среда, Международно напрежение, Неправителствени организации, Профсъюзи, Природни бедствия. Всеки документ представлява въпросник с оценки по точкова система. Дадена е и общата тенденция към подобряване или влошаване на ситуацията спрямо предишния период на проучването. Данните са обобщени в отделен документ с цветна скала - червен цвят за негативна ситуация и зелен за позитивна.

Най-шокиращите данни за България са в графата Престъпност. От нея потенциалният инвеститор научава следното:

Oрганизираната престъпност е инвазивна и играе голяма роля в правителството и бизнес операциите.

Сигурността в пристанищата е нулева. Мафията ги владее и ги ползва постоянно за контрабанда и други престъпления, които не се докладват и остават без противодействие.

Сигурността по пътищата и железниците е отчайваща - контрабандата и други престъпления не се докладват и няма противодействие.

Кражбите на карго са чести, включват насилие и са значителен проблем за прекъсването на веригата на доставките.

Корупцията в правителството и полицията е всеобхватна, виртуално безнаказана, част от обществото.

Организираната престъпност контролира изцяло веригата за доставки.

Чуждестранните компании са редовна мишена за организираната престъпност. Поне веднъж месечно те са жертва на рекет, негативни пи ар кампании, физически нападения срещу компанията и нейните служители.

Политическата и регулаторна рамка се характеризира с относителна политическа стабилност, но и с повсеместна бюрокрация. Наблюдават се внезапни кампании на гласовит икономически национализъм, свободни интерпретации на законите, преференциални принуди за фирмите, слаба централна власт и произвол от страна на местните власти.

Присъединяването към ЕС не е променило картината, се посочва в документа. Това, че са приети промени в законите не означава, че ще бъдат приложени, смята анализаторът на STRATFOR и дава негативна тенденция в тази част на проучването.

Добри новини за инвеститорите има в графите за тероризма и въстанията. България не е обект на терористични нападения, които могат да повлияят на гладката работа на бизнеса. Умерен е рискът от природни бедствия (наводнения по Дунав и слаб риск от земетресения).

От профсъюзите не могат да се очакват особени проблеми. Влиянието им в бизнеса е умерено, а икономическото и политическото влияние на синдикатите е слабо. Стачките са рядкост и протичат без насилие. Профсъюзите са сговорчиви и предпочитат да се договарят и да лобират. Законите за синдикалната дейност са направени "от правителството и за правителството". Намалява броят на работниците, които членуват в синдикати.

Неправителствените организации също са беззъби, без влияние върху решенията на правителството и законодателите в областта на корпоративната политика.

Добре е оценена и международната стабилност, липсата на конфликти и военни действия със съседни страни, но инфраструктурата за импорт/експорт и енергийните доставки получават голяма черна точка, заради липсата на независимост и на резервни мощности. Проблем са и лошите комуникации по море, реки, пътища и железопътен транспорт.

Проучването на STRATFOR е изготвено през 2008 г. и е актуализирано за последен път през юни 2009, преди последните парламентарни избори. Към този момент в страната все още имаше приток на чуждестранни инвестиции, преди кризата да пресуши инвеститорския интерес. Вероятно това е и причината документите да не са осъвременени през последните три години, отбелязва Бивол. бг.

Цялостното впечатление от този доклад за България е, че става дума за страна с инфраструктура от Третия свят, държавно устройство в полза на бюрократи и корумпирани политици, без гражданско общество, завлядяна от мафията, но и с някои достойнства: не е в състояние на международна или гражданска война и не е огнище на тероризъм и земетресения.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?