Оригинален текст на изпратеното писмо до Брюксел

ДО
ЕВРОПОЛ
ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
КОПИЕ:
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
МЕДИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Институциите които представлявате са последните инстанции, към които ни остава да се обърнем. Сигнализирали сме гореизброените български власти за сериозни престъпления при унищожаването на едни от значимите ни природни богатства Национален парк Рила и планината Родопи. Сигнала съдържа доказателства за незаконни строежи, бездействие и престъпления по служба на компетентните институции в България. На Вашето внимание прилагаме следните данни и факти:
Няколко офшорни фирми с неизяснени собственици и произход на парите регистрират дъщерни фирми в България и чрез тях смесени фирми с три общини – Община Сапарева баня и Община Самоков до Рила и Община Смолян в Родопите. И трите Общини попадат в инвестиционни намерения на фирмите за изграждане на три грандомански ски комплекса: Супер Боровец и Супер Паничище в Рила и Спортнотуристически център Перелик в Родопите. Чрез дъщерните и смесени фирми офшорките извършват незаконосъобразни и нецелесъобразни разпоредителни сделки с десетки хиляди дка гори и земи държавна и общинска собственост в огромна обществена вреда оценявани за стотици милиони Евро. Фирмите са:
1.    "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" GBR 99% собственик на фирма Рила Спорт - БУЛСТАТ 131228889 и 76% от Атомик – Инвест БУЛСТАТ 109531195 - съвместна фирма с Община Сапарева баня;
2.    "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс"АД-Вирджински о-ви бр. 100% собственик на  фирма “Маунт Форест” ЕООД - БУЛСТАТ 131434871
3.    „Икуест Партнърс Лимитед” GBR 100% собственик на „Екуест” България - БУЛСТАТ 131147857
4.    "Шапиро Инвестмънтс Лимитед" CYP 100% собственик на фирма Бк Проджект - БУЛСТАТ 131421030, а тя 50% собственик на Спортно - Туристически Център Перелик БУЛСТАТ - 120575422
Фактите:
1.    Незаконни строежи.
Смесената фирма Атомик – Инвест БУЛСТАТ 109531195с между Община Сапарева баня и офшорката "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън" GBR, извършва престъпления под формата на незаконни строежи в Национален парк Рила безнаказано вече четвърти месец! Приложение 1. Коалицията от НПО веднага след започване на незаконното строителство сигнализира Прокуратурата и МОСВ. Приложение 2. Трети месец българските власти бездействат и оставят Община и офшорка безнаказано да нарушават 6 закона от българсктото законодателство и двете директиви на ЕС за птиците и местообитанията. Нещо повече, средствата за незаконния строеж са обществени - от Министерството на регионалното развитие и вероятно от фондове на ЕС.
2.    Незаконни и нецелесъобразни разпоредителни сделки с общински и държавни имоти.
2.1. Продажби
    Преди две години Фирма Рила Спорт - БУЛСТАТ 131228889 закупува 20 ха общински земи в курорт Паничище, Община Сапарева баня на нищожни цени от около 7 Евро за 1 кв. м. Тогава цените на земите в курорта са били около 80 Е на дка. В момента фирмата обевява апартаменти за продажба на “зелено” за 1300 Е за квадратен м. застроена площ. Приложение3.
Ноември 2006г. Министъра на отбраната продава на “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД 13,6 ха. площ с право на строеж в землището на Община Сапарева баня за 3,6 Е на квадратен м, като реалната цена вероятно би надхвърлила 60 Е на кв.м. Приложение 4. Фирмата също е офшорка и е представлявана от бъдещия управител на Рила Спорт АД Славейко Василев Стайков.
Декември 2006г отново Министъра на отбраната продава този път на Рила Спорт други 13,8 ха. В землището на община Дупница за 1,8 Евро на кв. м. Интерес представлява факта, че и на двата търга е присъствала фирма Алброн ООД и е загубила последователно от МАУНТ ФОРЕСТ и Рила Спорт. Друг интересен факт е, че МАУНТ ФОРЕСТ няколко месеца по късно продава закупената от Министър на отбраната 13.6 ха застроена площ на същата Рила Спорт за почти същата цена. А още по интересен е факта, че Рила Спорт, пък от своя страна веднага ипотекира имотите на 4 пъти по висока цена. Приложение 5.
 Не е случайно и това, че Рила Спорт АД, на която управляващ е Славейко Василев Стайков се намира на един и същ адрес, само на различен етаж с фирма ФИНА 5 ООД, в която Юлия Цветкова Цветкова е юрисконсулт /тя е управител на “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД и упълномощила Славейко Стайков да представлява фирмата в разпоредителната сделка с Министерството на отбраната/. Заедно с упълномощаването на Славейко Василев Стайков да представлява и другата офшорка при разпоредителната сделка в Община Сапарева баня, това навежда на мисълта, че зад двете фирми Рила Спорт и “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД стои едно и също лице във Великобритания. Защо това лице се крие зад офшорки? Пари ли пере? И от каква незаконна дейност? Защо българското Правителство допуска инвестиции с неизяснен произход и собственик да накърняват името на България пред Европа? Защо министъра на отбраната и кмета на Община Сапарева баня не изискват от Агенцията за финансово разузнаване информация за офшорката, както е предвидено в Чл. 3. (1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Защо прокуратурата не е предявила иск за прекратяване дейността на дружеството като противоречаща на същия Закон Чл. 155. т. 2. Друг въпрос е провеждането на търговете от Министъра на отбраната и дали те са законни и не е ли малко странен факта че двете офшорки закупуват терените, а техен опонент е една и съща фирма, явно поставено лице?
Това са все въпроси, на които ние трудно бихме могли да отговорим, ако не бяха действията на всички български институции имащи отношетие към проблема - откровенна надпревара за извършване на престъпления с действие и бездействие в угода на “инвеститурите”. Въпреки сигналите до прокуратурата и МОСВ, многократните протести на природозащитници от Коалицията, незаконното строителство в Национален парк Рила продължава и до момента. Институциите престъпно бездействат.
2.3.    Незаконно връщане на гори на Община Сапарева баня и последващо апортиране в смесената с офшорката фирма.
Общински ли са общинските гори в района на Паничище? С решение на Общинска служба Земеделие и гори, противно на закона Закона за възстановяване на земите и горите от горския фонд, въпреки че никога не е имало общински гори там, "се връщат общинските гори" на Община Сапарева баня. Това явно нарушение принуждава
Държавно лесничейство - Дупница, дотогава стопанисвало тези гори, да заведе гражданско дело по реда на чл.108 от Закона за собствеността. В Районен съд - Дупница Държавното лесничейство печели делото. По-късно Община Сапарева баня обжалва решението на Районния съд - Дупница пред Кюстендилски окръжен съд. Делото се решава окончателно във Върховния касационен съд в полза на Община Сапарева баня. Другото дело за "общинските гори" е с административен характер. Образувано по жалба на Община Сапарева баня срещу решението на Общинска Служба Земеделие и гори - Дупница, с което на практика отменя решението на Общинска служба земеделие и гори - Сапарева баня, с което се "връщат общинските гори". Служба Земеделие и гори в Дупница издава това решение по предложение на министъра на земеделието и горите, в момент, когато службата в Община Сапарева баня е закрита. Община Сапарева баня обжалва и печели на първа инстанция, след което Председателят на съда в Кюстендил решава в полза на Общината, изчаквайки произнасяне на Върховния административен съд по дело с предмет същите гори.
Община Сапарева баня апортира част от незаконно върнатите хиляди дка гори в Смесената фирма с Рила Спорт наречена Атомик – Инвест. Интерес преставлява факта, че общината апортира в смесената фирма имоти оценявани окомерно за милиони Е, а уставния капитал на смесеното дружество е само 2500 Е. Още по нелогичен и престъпен е самият факт, че процента на участие на общината е само 24%, а на офшорката дала минималните 2500 Е за уставния капитал - 76%! Подобен е случая с фирма Екуест и Община Самоков Приложение 6, както и община Смолян със Спортно - Туристически Център Перелик. Приложение 7. Схемата е една и съща. Регистрират се смесени фирми за изграждане на лифтове и съоръжения на апортирани от общината терени, които дефакто ще вдигнат до сто пъти цената на самите курорти предмет на строителство на хотели. Своевременно същите земи за строителството на хотелите се продават на офшорките на безценица от общините. За общините само задължения и минимален процент от бъдещите вземания, а за фирмите самите курорти закупени на безценица и големия процент от самите съоръжения.
На практика посредством Съда са върнати гори, които никога не са били собственост на Общината! Съдът престъпно ощетява Държавата в полза на трето лице и то се оказва в последствие офшорка /след апортирането на общинските имоти в смесената фирма с престъпно нисък капитал за главния собственик – Община Сапарева баня!!/

2.4.    Замени на земи и гори държавна и общинска собственост.
Фирмата Спортно туристически център Перелик е заменила над 800 ха. държавни земи и гори за земеделски такива в цялата страна закупени от фирмата вероятно под 700-800Е 1 ха. Замяните се намират на ливади държавна собственост на едно от най-атрактивните места в планината Родопи – между селата Мугла, Гела, курорта Пампорово и областния град Смолян. От екологична гледна точка според българското и европейско законодателство те са безценни, а незаконно включени в бъдещия курорт и орбанизирани ще се търгуват за десетки хиляди евро на ха. Собствеността на посочените земи в бъдещия курорт е спорна. Множество дребни собственици на тези местта водят дела за реституцията им. Държавата неправомерно се разпорежда с тези земи преди да са преключили делата за връщане на собствеността и ги подарява на организираната престъпност. В момента кмета на Община Смолян, Дора Янкова, едва ли не заповядва на компетентния орган да се съгласи за замени на нови 346 ха гори държавна собственост. Кметицата арогантно изисква замените на огромни територии държавна собственост с гори общинска собственост, без при това да дава каква и да е информация за предлаганите за замяната общински гори, а само за намерението на офшорките – изграждане на ски комплекс. Това според кметицата е достатъчно основание да се разпорежда с държавно имущество, което предстои да се подари на офшорката по същата престъпна схема, подобно на “инвеститорите” в Рила. Приложение 8.
Подобна е ситуацията в курорта Боровец до Самоков. На 20.10.2004г. Фирма Развитие 2004 Булстат 131258010 заменя 43 ха комасирани земи държавна собственост до курорта за 36 ха земеделски земи в Северна България в три различни области на страната и над 60 отделни имота! Въпреки видната незаконосъобразност и нецелесъобразност на “сделката” и нашето настояване до институциите за обявяване на нищожността и институциите най-арогантно бездействат. Преписката по случая - Приложение 9.
Фирма Рила Спорт също не изостава от надпреварата за грабеж. Заменила е от Държавен горски фонд над 170 ха земи предмет на инвестиционното намерение за гори и земи някъде в България - Беласица и д-р. Приложение 10. Предстои проучване на оценките на самите имоти, за което ще Ви информираме допълнително.
3.    Опасност за фактическо елиминиране на участието на общините в смесените дружества. Участието на фирмите под ¼ /под 25%/ от общия капитал на дружеството дава права на офшорката да взема решения в смесената фирма за промяна на дружествения договор, присъединяване към акционерно дружество, а от там и увеличаване и намаляване на акционерния капитал, както и довеждане до несъстоятелност, без да се съобразява с Общината дефакто. Търговския закон на Р България Чл. 137. (1) т.1, т. Ал. предвижда такава възможност, а нашия опит показва, че използвайки подобен модел бяха приватизирани и ограбени повечето държавни предприятия. Опасения за такъв развой на събитията ни дава самия процент на участие на общините под 26%, въпреки основните непарични капитали апортирани в отделното дружество. Вероятно след построяването на основните съоръжения на отделните ски курорти с обществени средства /какъвто е случая с незаконното строителство на Паничище, Община Сапарева баня/ офшорката може да вдигне уставния капитал 10 пъти и да сведе участието на общината до 2,4% например..... Възможно е да вдигне капитала 100 пъти, а след това да обяви несъстоятелност.... , да вземе преди това “кредити”, а те бъдат връщани след продажба на апортираните от същата община терени и вероятно закупени на още по-ниски цени от друга офшорка на същия “неизвестен” собственик и “кредитодател”. Възможностите в законите за ограбване има много, правосъдна система в България липсва, а организираната престъпност във висшите ешалони на властта е факт.
Обществена тайна са имената на собствениците и произхода на „чуждия” капитал – от политическия елит на България. Имената на двамата управляващи фирма Рила Спорт Добромира Валериева Тенева-Дашкова и Тихомир Иванов Трендафилов се спрягат в общественото и медийното пространство с Георги Велчев брат на министър Милен Велчев. Според Търговския закон Добромира Валериева Тенева - Дашкова е свързано лице с Георги Велчев и брат му Милен Велчев. Приложение 11. Управителя на Спортнотуристически център Перелик е кум на замминистъра на околната среда и водите Любка Качакова. Собственици на Супер Боровец след убийството на банкера Кюлев станаха последователно фирмата ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ, след това и други физически лица спрягани с подземната престъпност и Сивата икономика.
Министър председателя Сергей Станишев само преди месец извърши “първа копка” на строителството на Супер Боровец, като по този начин даде зелена светлина на същата организирана престъпност и узакони с това си деяние престъпното придобиване на собствеността на тази част от територията на България. Десетки хиляди ха. гори и земи държавна и общинска собственост бяха раздадени безвъзмездно на организираната престъпност, използвайки различни методи – “замени”, “продажби”, подаряване чрез апортни вноски в смесени фирми. Последвалите незаконни строежи, унищожаване на защитени природни територии и потъпкване на българските и европейски закони Правителството на Р България нарича БИЗНЕС, но според Наказателния кодекс на Държавата подобни деяния се наричат ГРАБЕЖИ и ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Ново доказателство за връзката между организираната престъпност и Правителството е изключването на защитените по НАТУРА 2000 зони “Рила Буфер”, “Емине”, “Калиакра” на заседание на министерски съвет вчера 29.11.2007г! Отново Правителството предпочете да защити интереса на престъпността във вреда за обществения интерес.

ИЗВОДИТЕ:
•    Българската политическа олигархия третира държавата като страна от третия свят.
•    Политическата олигархия в България пере мръсни пари, натрупани при ограбването на държавата през последните 17г. на управление;
•    Мръсните пари се инвестират в обществено опасни проекти и технологии, унищожаващи трайно природата – златни мини с цианиди, грандомански ски курорти, презастрояване на Черноморието...;
•    Цели райони на България престъпно се подаряват безвъзмездно на организираната престъпност с активното съдействие на законодателната, изпълнителната и съдебна власти.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?