Орязаните от ЕК парникови квоти ще вдигнат цените в България

Орязаните от ЕК парникови квоти ще вдигнат цените в България

Намалените от Брюксел с 37.4 на сто квоти от парникови емисии за България натоварват себестойността на българската индустрия със 770 млн. евро годишно. Това се посочва в становище на Българската стопанска камара (БСК), разпространено в сряда.

Определените общи разполагаеми квоти за 2007 и 2008-2012 г. от 42.27 млн. т еквивалент въглероден двуокис ограничават драстично възможностите за развитие и растеж на основните предприятия от енергетиката, металургията, производството на цимент, хартия и целулоза, строителна керамика, стъкло, химия и др. Решението на ЕС не отчита реалните икономически перспективи и официални правителствени прогнози за ръст на БВП от над 6,8% за 2009 и 2010 г. Вместо това от Брюксел залагат средногодишен ръст от 5.2 на сто за периода. Според БСК, не е взето предвид и това, че във формирането на БВП расте делът на индустрията за сметка на селското стопанство. Освен това в България производствените мощности са 71 процента натоварени, докато средното ниво в ЕС е над 85 на сто.

Решението дискриминира индустрията на България, залагайки по-нисък ръст на разполагаемите квоти спрямо приетите за референтни емисии за 2005 г., включително по отношение на страни с идентичен и по-висок икономически ръст и с относително пълно натоварване на мощностите.

В резултат на орязаните въглеродни емисии осезаемо ще нараснат цените на тока и топлоенергията за бита и индустрията и ще се наложи съкращаване на производство и работни места и дори фалит на някои предприятия. От БСК смятат, че може и да се влоши инвестиционният климат и ограничаване на съществуващите и бъдещи чуждестранни инвестиции,

Еврокомисията неправомерно приема данните за емисиите за 2005 г., посочени от България в нейния план като изходна точка за анализ и оценка. Не е взето предвид и затварянето на ІІІ и ІV блок на АЕЦ Козлодуй, чиято експлоатация елиминира средногодишно емисии от над 7 млн. т еквивалент на въглероден двуокис, посочват в становището си от БСК. Само по този елемент към годишното количество разпределени квоти следва да бъдат прибавени не по-малко от 8 до 9 млн. т квоти в зависимост от различните сценарии за ръст на БВП и въглероднаинтензивност на икономиката, допълват от камарата.

Браншовата организация смята, че трябва да се преразгледа решението на ЕК като паралелно се прегледа и националният план за разпределение на квотите за евентуални  дефекти в изготвянето му. Ако не се постигне ново становище на ЕК, трябва да се депозира иск в Съда на европейските общности за отмяна на сегашното решение за редукция на българските парникови квоти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес