Още 12 млн. евро за трактори, за да се спасят европари

Още 12 млн. евро за трактори, за да се спасят европари

Прибавят се още 12 млн. евро към отпуснатите извънредно в началото на септември 50 млн. евро за ударно закупуване на селскостопанска техника, за да не губи България пари от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., чието отчитане приключва.

Държавен фонд "Земеделие" отвори допълнително приключената мярка за модернизиране на земеделските стопанства и това предизвика луда надпревара сред фермерите, чиито заявления за лесно усвояване на европарите надхвърлиха двойно наличните по бюджета ѝ средства.

Сега фондът е освободил средства поради неспазване крайния срок за подаване на заявки за плащане по редица договори за предоставяне на финансова помощ по мярката и вдига бюджета ѝ на 62 млн. евро. Това ще позволи допълнителното одобрение на около 130 заявления за подпомагане и ще позволи удовлетворяване на големия интерес, посочват от фонда във вторник..

Кандидатите, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, но не попадат в рамките на 100-процентния бюджет, ще могат да сключат договори под условие. То дава възможност при наличие на освободени средства на етап разплащане от бюджета по мярката от последния прием, да бъдат удовлетворени сключените договори под условие. За освободени средства ще се счита сумата, формирана като сбор от намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от ползвателите, с които са сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярката от последния прием.

Одобрението на заявленията за подпомагане, за които ще бъдат сключени договори за предоставяне на финансова помощ под условие, ще се извърши само при кандидати, чиито проекти са получили поне 5 точки при оценяването им.

Важно е да се отбележи, че кандидатите, които ще бъдат одобрени под условие, следва да изпълнят договора на собствен риск и да подадат заявки за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет, помощта по тези заявки ще бъде изплатена, обясняват от земеделския фонд.

Ведомството допълва още, че предстои обнародване на изменение на срока за подаване на заявки за окончателно плащане до 30 ноември 2015 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес