Още 274 фирми получиха 141 млн. лв. за конкурентоспособност

Още 274 фирми получиха 141 млн. лв. за конкурентоспособност

Още 274 малки и средни фирми получиха безвъзмездна помощ от 141 млн. лв. за модернизация на производството си по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). Това съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски в сряда.

Финансирани са проектни предложения от резервния списък, които са получили оценка от над 66 точки.

В рамките на бюджета по трите крайни срока на кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" за финансиране бяха предложени 484 проектни предложения за близо 260 млн. лв.

Други 641 проектни предложения бяха включени в резервни списъци.

По първия краен срок на процедурата - за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, за допълнително финансиране са предложени общо 207 проектни предложения от резервния списък. От тях 117 са на малки и 90 на средни предприятия. 34 от тези проектни предложения или 16.4% са с място на изпълнение в Северозападна България.

По третия краен срок на процедурата - за сектори "Интензивни на знание услуги", общо 67 проекта са предложени за допълнително финансиране. От тях 37 са микро, а 30 - малки предприятия. 48 от тези проектни предложения или 71.6% са в Северозападна България.

"С това изпълняваме и поетия ангажимент на Реформаторския блок за целенасочена подкрепа на Северозападния регион", заяви Божидар Лукарски.

По втория краен срок - за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, няма допълнително финансиране, защото всички одобрени проекти са получили средства в рамките на първоначално предвидения бюджет и по него няма резервен списък.

Оставащият до края на програмния период бюджет по процедурата за подобряване на производствения капацитет в МСП ще бъде приоритетно разходван за финансиране на проекти в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, каза Лукарски.

По този начин ще се спази одобреното от Комитета за наблюдение процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, в които оперират кандидатстващите предприятия.

Процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е първата обявена по ОПИК 2014-2020 г. Тя предвижда подпомагане на малки и средни предприятия в три групи сектори. Едната е нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Другата е високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. Последната е интензивни на знание услуги.

По трите срока са оценени общо 1326 проекти предложения. От тях 1125 са класирани успешно.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?