Още 274 фирми получиха 141 млн. лв. за конкурентоспособност

Още 274 фирми получиха 141 млн. лв. за конкурентоспособност

Още 274 малки и средни фирми получиха безвъзмездна помощ от 141 млн. лв. за модернизация на производството си по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). Това съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски в сряда.

Финансирани са проектни предложения от резервния списък, които са получили оценка от над 66 точки.

В рамките на бюджета по трите крайни срока на кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" за финансиране бяха предложени 484 проектни предложения за близо 260 млн. лв.

Други 641 проектни предложения бяха включени в резервни списъци.

По първия краен срок на процедурата - за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, за допълнително финансиране са предложени общо 207 проектни предложения от резервния списък. От тях 117 са на малки и 90 на средни предприятия. 34 от тези проектни предложения или 16.4% са с място на изпълнение в Северозападна България.

По третия краен срок на процедурата - за сектори "Интензивни на знание услуги", общо 67 проекта са предложени за допълнително финансиране. От тях 37 са микро, а 30 - малки предприятия. 48 от тези проектни предложения или 71.6% са в Северозападна България.

"С това изпълняваме и поетия ангажимент на Реформаторския блок за целенасочена подкрепа на Северозападния регион", заяви Божидар Лукарски.

По втория краен срок - за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, няма допълнително финансиране, защото всички одобрени проекти са получили средства в рамките на първоначално предвидения бюджет и по него няма резервен списък.

Оставащият до края на програмния период бюджет по процедурата за подобряване на производствения капацитет в МСП ще бъде приоритетно разходван за финансиране на проекти в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, каза Лукарски.

По този начин ще се спази одобреното от Комитета за наблюдение процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, в които оперират кандидатстващите предприятия.

Процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е първата обявена по ОПИК 2014-2020 г. Тя предвижда подпомагане на малки и средни предприятия в три групи сектори. Едната е нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Другата е високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. Последната е интензивни на знание услуги.

По трите срока са оценени общо 1326 проекти предложения. От тях 1125 са класирани успешно.

Споделяне
Още от Бизнес