Още 51 200 евро заради бавно правосъдие ще плати България

България ще плати общо 51 200 евро по дела, заведени пред Европейския съд по правата на човека за бавно правораздаване. Те са част от около 700 дела в Страсбург, образувани по жалби на български граждани за прекомерна продължителност на съдебното производство и липса на ефективни вътрешни средства за защита на гражданите.

В случая 17-те дела са продължили между пет години и осем месеца и 18 години. Те не са били от фактическа или правна сложност и забавянията по тях са изцяло по вина на съдебната власт и досъдебното производство.

"Българското правителство признава допуснатите слабости и приема да заплати на жалбоподателите предложените от Европейския съд суми за претърпените неимуществени вреди и направени разходи и разноски", се казва в съобщение на правителствената информационна служба.

Приятелски споразумения ще бъдат сключени по осемте жалби на Емилия Калковска-Митева, Валерий Спасов, Невена Ташева, Катерина Ибушева, Петрия Табакова, Мина Цонева, Николай Методиев и на Петър и Господинка Кирови. Те ще получат общо 22 800 евро.

Съдът в Страсбург е постановил сключването на едностранни декларации по жалбите на Антоанета Перпелиева, Мара Терзиева и Цветана Аврамова, Светлана Пенева-Гологачева, Величка Димова-Ганева, Слави Крашевски, Кръстьо Дунчев, Величка Жечева и Йорданка Колева, Бранимир Митев и Валентина Димитрова. Едностранна декларация се сключва, когато държавата е предложила приятелско споразумение, но жалбоподателят не се съгласил с такъв край на делото.

Досега България е платила над 11 милиона лева по дела, заведени пред Европейския съд.

Споделяне

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?