Още 6 инсталации за отпадъци ще се построят с европари

Нено Димов с кметове на общините, получили договори за инсталации за отпадъци

Три договора за изграждане на шест инсталации за предварително третиране на отпадъците или за тяхното компостиране на териториите на общините Костинброд, Горна Малина и Марица, подписа екоминистърът Нено Димов в понеделник, съобщиха то ресорното ведомство.

Първият проект ще обслужва Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге. Ще бъдат инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци с капацитет 21 хил. тона годишно и 3 инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с общ капацитет 10 000 тона годишно. Проектът, койт отрябва да се реализира за 30 месеца, е на цена над 17.4 млн. лв., от които 13 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативната програма "Околна среда 2014-2020“ .

Та ще предостави и над 7.2 млн. лв. за изграждане на две съоръжения за преработка на отпадъците с водеща община Горна Малина и община партньор Елин Пелин. По проекта ще се изгради  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци с капацитет 12 000 тона годишно и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с проектен капацитет 4000 тона годишно. Размерът на инвестицията е над 9.6 млн. лв., поректът трябва да се изпълни за 24 месеца.

Третият договор е за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Марица. Съоръжението е с капацитет 6200 тона годишно. Проектът е на стойност над 5.5 млн. лв., като ОПОС осигурява 4,1 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на шестте инсталации и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесат за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестициите част от отпадъка ще се превръща в ресурс. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатацията на изградената инфраструктура, посочиха от екоминистерството.

С подписването на трите договора броят на проектите за отпадъци, финансиране с евросредства, стават 20 с обща безвъзмездна стойност 188.2 млн. лв.

Споделяне

Още от България