Още 70 млн. лева за иновативни български фирми по инвестиционния план на Европа

Още 70 млн. лева за иновативни български фирми по инвестиционния план на Европа

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и българският клон на "Райфайзенбанк" подписаха гаранционно споразумение за 35 млн. евро за финансирането за иновативни малки предприятия и средни компании, съобщиха от офиса на Европейската комисия у нас.

Транзакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е основата на инвестиционния план на Европа, известен като "планът Юнкер".

Това е второ рамково споразумение с българска банка след това със "Сибанк" в началото на октомври.

Различното е, че по него ще се финансират проекти по инициативата "ЕС ИновФин за Иноватори" по програмата на Европейската комисия "Хорозонт 2020". Това ще даде възможност на "Райфайзенбанк" да предоставя на иновативните компании допълнително финансиране при по-благоприятни условия през следващите две години.

"Това споразумение е насочено към това, което има най-голямо значение – подкрепа за малките и средни предприятия, които създават най-много от новите работни места в Европа", заявява Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

"Подписаното с "Райфайзенбанк" споразумение е доказателство за ангажимента ни бързо да реализираме програмата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)", казва главния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Гилибер. Той допълва, че чрез стимулиране на финансирането на иновативни компании чрез гаранционната схема за малки и средни предприятия "ИновФин" ще се осигури ефективна и навременна подкрепа за българския бизнес и помощ за развитие на нови продукти и услуги.

Това е първoтo споразумение в България за насърчаване финансирането на иновациите в рамките на "ИновФин" с подкрепата на ЕФСИ. То идва в резултат на желанието на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за бързо реализиране на конкретни инициативи по ЕФСИ, в съответствие с очакванията на страните-членки, Европейската комисия и Европейския парламент. Целта на това споразумение е да насърчи кредитирането и гаранционните споразумения, като допринесе за откриването на нови работни места и за икономическия растеж в ЕС.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната ѝ мисия е да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.

Споделяне

Още от Бизнес